Ruszyły konkursy poświęcone Ignazowi Reimannowi

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-03-30 13:59:56
KROSNOWICE - gm. Kłodzko (inf. wł.). Towarzystwo Miłośników Krosnowic ogłosiło konkursy związane z obchodami Roku Ignaza Reimanna. Są one skierowane do twórców profesjonalnych jak i amatorów.

Konkurs poetycki "O złotą nutę I. Reimanna" ma za cel propagowanie i rozsławianie talentów literackich, które zostały zainspirowane muzyką, a w szczególności muzyką Ignaza Reimanna - kompozytora ziemi kłodzkiej. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie trzy utwory poetyckie. Należy je przesłać w sześciu egzemplarzach, opatrzonych obranym godłem, na adres: Towarzystwo Miłośników Krosnowic, 57-362 Krosnowice 205. Termin nadsyłania - do 15 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu prac do organizatora). W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: I miejsce - 500 zł, II miejsce - 400 zł, III miejsce - 300 zł. Za wybitne walory artystyczne wierszy kapituła może przyznać Złotą Nutę I. Reimanna. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami podczas XX Międzynarodowego Festiwalu im. Ignaza Reimanna 25 września 2021 r. w Krosnowicach.

Wojewódzki konkurs plastyczny dotyczy ilustracji wykonanej do dowolnie wybranej poezji nagrodzonej w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Złotą Nutę I. Reimanna”. Konkurs ma charakter otwarty, a trwa do 31 maja br. Ma za cele zainteresowanie uczestników postacią wybitnego śląskiego kompozytora I. Reimanna, odkrywanie różnych aspektów przeszłości ziemi kłodzkiej, pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu, budowanie pomostów między dorobkiem kompozytora, współczesną poezją oraz twórczością plastyczną inspirowaną muzyką i wierszami. Konkurs odbywa się w kategoriach wiekowych. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę do dowolnie wybranego utworu poetyckiego z publikacji pt. ”Fascynacje słowem i nutą pisane – Liryczne muzykowanie”, dostępnej na http://krosnowice.pl/towarzystwo-milosnikow-krosnowice/poezja/. Nagrody: I miejsca - 300 zł, II miejsca - 250 zł, III miejsca - 200 zł. Prace zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej i będą wydane w materiałach promocyjnych Towarzystwa Miłośników Krosnowic.

Ogólnopolski konkurs kompozytorski na opracowanie muzyki i aranżacji do dowolnie wybranej poezji konkursowej zawartej w publikacji TMK pt. ”Fascynacje słowem i nutą pisane – Liryczne muzykowanie” wydanej staraniem Towarzystwa Miłośników Krosnowic w 2020 roku. Konkurs ma charakter otwarty i trwa do 30 czerwca br. Organizatorzy postawili sobie takie cele jak: promowanie talentów kompozytorskich i wykonawczych w dziedzinie piosenki poetyckiej, poznawanie pięknej poezji nagrodzonej w dziesięciu edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Nutę I. Reimanna” zawartej w ww. publikacji, zainteresowanie uczestników postacią wybitnego śląskiego kompozytora, poznanie dziedzictwa kulturowego regionu, promocja Towarzystwa Miłośników Krosnowic i Dolnego Śląska. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: a) kompozycja - partytura  z nagraniem płytowym w wykonaniu solo z akompaniamentem dowolnego instrumentu, b) kompozycja w zapisie nutowym i z nagraniem płytowym w wykonaniu małego zespołu wokalno-instrumentalnego. Każdy uczestnik może zgłosić 1 kompozycję do dowolnie wybranego utworu poetyckiego z publikacji ”Fascynacje słowem i nutą pisane – Liryczne muzykowanie”  dostępnej na  http://krosnowice.pl/towarzystwo-milosnikow-krosnowice/poezja/ . Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne - kat. A: I miejsce 1200,00 zł, II miejsce - 1000,00 zł, III miejsce - 800,00 zł, kat. B: I miejsce - 1500,00 zł, II miejsce - 1200,00 zł, III miejsce - 1000,00 zł.

Wojewódzki konkurs fotograficzny pt. "Piękno krainy kompozytora Ignaza Reimanna" ma charakter otwarty. Głównym celem konkursu jest promowanie pomysłów fotograficznych, wypełniających hasło przewodnie zawarte w tytule, przygotowanie wystawy pokonkursowej w ramach obchodów Roku I. Reimanna a także prezentowanie zdjęć w wydawnictwach Towarzystwa Miłośników Krosnowic. Konkurs trwa do 31 maja br. i jest adresowany do amatorów. Każdy może zgłosić po 1 zdjęciu będącym autorską interpretacją tytułu konkursu. Przewidziane nagrody, to: I miejsce – 200 zł, II miejsce – 150 zł, III miejsce – 100 zł.

Wojewódzki konkurs literacki „Legenda o Ignazu Reimannie”, to ułożenie biograficznej opowieści o wybitnym kompozytorze ziemi kłodzkiej. W pracy należy wykorzystać tradycję ustną, źródła historyczne i własną wyobraźnię. Konkurs ma charakter otwarty i trwa do 31 maja br. Jego celami są: pogłębianie i upowszechnianie wiedzy historycznej o hrabstwie kłodzkim, doskonalenie umiejętności w pisaniu legend, upowszechnianie wiedzy o lokalnych osobistościach, wzbudzanie zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych życiem kompozytora. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Dolnego Śląska. Prace należy wykonać w formie pisemnej w swobodnie rozumianym stylu legendy, zaś ich format nie może przekraczać 1000 słów. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych - do 15 lat i powyżej 15 lat. Nagrodami będą talony o wartości: I miejsca – 500 zł, II miejsca – 400 zł, III miejsca – 300 zł.

Szczegóły dotyczące opisanych konkursów są zamieszczone na stronie internetowej TMK - www.krosnowice.pl .
 
Opr. (bwb)

Tagi

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-jelenie
Środa, 2021-04-21
List_mini_gmina-klodzko
Środa, 2021-04-21
List_mini_pt-czeresnia0
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_radkow
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_stronie
Wtorek, 2021-04-20
List_mini_pt-rolnedr
Wtorek, 2021-04-20
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz