GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-09-11 09:59:04
WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w  Krosnowicach,  stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
 
1. Położenie nieruchomości: Krosnowice
2. Nr działki:  60  /AM-1/
3. Powierzchnia nieruchomości:  0,26 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/00079357/0  /wolna od obciążeń i zadłużeń.
5. Cena wywoławcza:  56.680,-zł  netto
Do wylicytowanej ceny za grunt pod budownictwo zostanie doliczony podatek VAT 23%
6. Opis nieruchomości:   
Nieruchomość gruntowa  sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RV i RIVb,  w peryferyjnej strefie wsi, najbliższe otoczenie stanowi rzadka zabudowa mieszkaniowa i tereny zielone i rolne. Dojazd drogą gruntową ok. 100 m od szosy asfaltowej prowadzącej do Gorzanowa. Kształt regularny, teren niezagospodarowany, równy, płaski, porośnięty trawą. Od strony południowej w drodze gminnej przebiega sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, w otoczeniu jest energia. Cena działki nie obejmuje  okazania granic w terenie.   Cena za grunt pod budownictwo stanowi 94,80 % ceny ogólnej.                                       
W Planie zagospodarowania przestrzennego działka  przeznaczona jest w części pod zabudowę  mieszkaniową, w części pod użytki rolne      
 
Postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1% ceny  wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt   sporządzenia  umowy  notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
Przetarg  odbędzie  się  dnia  13 października  2020 roku o  godz.  10 15  w  Urzędzie  Gminy  w  Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój  nr  413  /III p./
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej, tj. 5.670,-zł  na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko,  najpóźniej  do  dnia  08 października 2020 roku.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  przetargu  wadium  zostanie  zwrócone  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży. 
 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu  z  ważnych przyczyn. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412  lub  telefonicznie, tel. (74) 647 41 40. 
 
Sporządziła: Grażyna Janiszyn, tel. 746474140
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-tauron4
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-sybir0
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-kulinaria00
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-renowacja
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-zadyma
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-czekany
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-rowy
Sobota, 2020-09-19
List_mini_pt-chemik
Sobota, 2020-09-19
List_mini_pt-straty0
Piątek, 2020-09-18
List_mini_pt-pazdziernik0
Piątek, 2020-09-18
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz