OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-08-27 11:04:25
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 09-09-2020r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr  218, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:
 
57-360 Ołdrzycowice Kłodzkie, numer działki 553/3, AM-11,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 78484 [NKW: SW1K/00078484/2].
 
Przedmiotem licytacji jest niezabudowana nieruchomość zlokalizowana w Ołdrzychowicach Kłodzkich składająca się z działki ewidencyjnej nr 553/3, AM 11, obręb Ołdrzychowice Kłodzkie o powierzchni 0,0186 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 20 lutego 2091 roku jest CHI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
W dziale III ujawniono wpis ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością: po przeniesieniu z KW 44490 tu wpisano: nieodpłatna służebność dróg koniecznych, polegająca na prawie przechodu i przejazdu w granicach działek nr 553/22, objętej KW 44490, stanowiącej utwardzone drogi wewnętrzne - zakładowe od ul. Kłodzkiej do ul. Fabrycznej, działki nr 553/23 objętej KW 44490, stanowiącej utwardzone drogi wewnętrzne - zakładowe od ul. Fabrycznej do ul. Kłodzkiej, działki nr 558/3 objętej KW 44490 od wjazdu od strony ul. Fabrycznej do kanału doprowadzającego. 
 
Suma oszacowania wynosi 5 690,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 267,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 569,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:
 Bank BNP Paribas S.A. 33 20300045 1110 0000 0196 0560
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik sądowy
Andrzej Suszycki
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-tauron4
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-sybir0
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-kulinaria00
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-renowacja
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-zadyma
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-czekany
Niedziela, 2020-09-20
List_mini_pt-rowy
Sobota, 2020-09-19
List_mini_pt-chemik
Sobota, 2020-09-19
List_mini_pt-straty0
Piątek, 2020-09-18
List_mini_pt-pazdziernik0
Piątek, 2020-09-18
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz