Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Kłodzko

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-07-28 09:46:37
                                                                       
Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Kłodzko

o rokowaniach na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej w  Szalejowie Górnym 19
Działka:
 
430/4 /AM-2/ o pow. 0,3001 ha
 
Nieruchomość zabudowana przedwojennym budynkiem mieszkalno-gospodarczym, wybudowanym w technologii tradycyjnej oraz budynkami gospodarczymi.  W Rejestrze ewidencji gruntów nieruchomość  sklasyfikowana jest jako RIIIb i Br—PsIII.  Na działce od strony drogi usytuowany jest budynek mieszkalno-gospodarczy, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony oraz murowany budynek gospodarczy. Do budynku mieszkalno-gospodarczego przylega zadaszona wiata drewniana w złym stanie technicznym. W głębi posesji znajdują się małe zabudowania gospodarcze murowane i drewniane.  
 
Rokowania odbędą  się  dnia  28 sierpnia 2020  roku od godz.  8 00  w  Urzędzie  Gminy  w  Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój  nr  106 /I p./
Warunkiem  przystąpienia  do  rokowań  jest  wpłacenie  zaliczki w  wysokości  10%  ceny, tj. 16.000,-zł  na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko oraz złożeni zgłoszenia  najpóźniej  do  dnia 25 sierpnia 2020 roku.  Zgłoszenie należy złożyć  w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania Szalejów Górny nr 19”. Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Kłodzko w udziale 20/64 części, w pozostałej części stanowi współwłasność osób fizycznych. Rokowania dotyczą sprzedaży całej  nieruchomości.
 
Pełna treść ogłoszeń dostępna na tablicach ogłoszeń we wsi   Szalejów Górny, w Urzędzie Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8A  oraz  zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Kłodzko i w Bip Gminy Kłodzko.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_pt-wolnosci0
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_pt-przejazd
Niedziela, 2020-08-02
List_mini_pt-swierkowa0
Niedziela, 2020-08-02
List_mini_pt-relaks1
Niedziela, 2020-08-02
List_mini_pt-parkowanie0
Niedziela, 2020-08-02
List_mini_pt-usmiech2
Niedziela, 2020-08-02
List_mini_pt-przerwy1
Niedziela, 2020-08-02
List_mini_pt-ognik1
Niedziela, 2020-08-02
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz