KUDOWA-ZDRÓJ - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-06-18 14:29:00
Kudowa-Zdrój 18.06.2020r.

WYCIĄG
 z  ogłoszenia o  przetargu

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020  r. poz. 65 ze zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA  
KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza
  przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej, działki nr 701/24 (Am-7) o pow. 726 m2, położonej w  Gminie  Kudowa-Zdrój, obręb  Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne. Księga wieczysta nr SW1K/00061790/8.

  Cena wywoławcza  80 000,00 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2020 r. w pokoju nr 13 o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20% ceny wywoławczej, tj. 16 000,00 zł w pieniądzu  w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia  Kudowa-Zdrój najpóźniej do 20.07.2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

Przetarg  może być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24, na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_komornik
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_komornik
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_pt-mloty7
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_pt-twierdza0
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_stronie
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_2u2a0175
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_pt-pkw
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_pt-studnia
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_mini-pt-wyboryp
Niedziela, 2020-07-12
List_mini_2u2a0802
Niedziela, 2020-07-12
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz