GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-03-10 17:29:30
WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza  II  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości   gruntowej położonej  w Krosnowicach,  stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Krosnowice
2. Nr działki:  598/2  /AM-1/
3. Powierzchnia nieruchomości:  0,10 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/93477/1  /wolna od obciążeń i zadłużeń.
5. Cena wywoławcza: 15.000,-zł netto
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości:   
Nieruchomość gruntowa położona w peryferyjnej strefie zabudowy wsi, w sąsiedztwie starej zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej i nowo powstającej zabudowy mieszkaniowej. . Uzbrojenie  sąsiedniego terenu-energia el.  kanalizacja przebiegająca wzdłuż drogi dojazdowej. Dostęp komunikacyjny dobry, krótki dojazd z drogi głównej boczną drogą asfaltową. Kształt nieregularny, teren lekko opadający w kierunku wschodnim porośnięty krzewami i trawą oraz samosiewkami, nie użytkowany.                                                                        
W Planie zagospodarowania przestrzennego działka  przeznaczona pod mieszkalnictwo i usługi turystyczne.

Postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1% ceny  wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt   sporządzenia  umowy  notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
I przetarg odbył się dnia 25 lutego 2020 roku.
Przetarg  odbędzie  się  dnia  07 kwietnia 2020 roku o  godz.  10 00  w  Urzędzie  Gminy  w  Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój  nr  413  /III p./
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej, tj. 1.500,-zł  na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko,  najpóźniej  do  dnia  02 kwietnia 2020 roku.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  przetargu  wadium  zostanie  zwrócone  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu  z  ważnych przyczyn. 
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy  Kłodzko, pokój  nr 412  lub  telefonicznie, tel.  (74)  647 41 40. 
 
 
 
 
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-opsbardo
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-prosto2
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-zagrozenie
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-patrole
Piątek, 2020-04-03
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-uzdrowisko
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-babki
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-maseczki
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-apele
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-koronawirus1
Czwartek, 2020-04-02
polecamy
  
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz