XIX edycja "Okolicy w literę ujętej"

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-03-02 21:18:36
BYSTRZYCA KŁODZKA. Już po raz 19. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy organizuje konkurs literacki i artystyczny pod hasłem "Okolica w literę ujęta". Jak przypomina jej dyrektor Robert Duma - ideą jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej, artystycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, zainteresowanie swoją najbliższą okolicą. Przez dotychczasowe edycje konkursu przewinęły się setki młodych i utalentowanych uczestników. Teraz okazję dołączenia do tego grona mają następne osoby.

Podobnie jak przed rokiem motywem przewodnim będzie 700 lat nadania praw miejskich Bystrzycy Kłodzkiej. Uczniowie szkół podstawowych z gmin Masywu Śnieżnika, a więc: bystrzyckiej, lądeckiej, międzyleskiej oraz strońskiej, będą mogli wykazać swoje uzdolnienia w kategoriach: literackiej, plastycznej, fotograficznej i filmowej. A w rachubę wchodzą takie gatunki, jak: wiersz, opowiadanie, opis ciekawego miejsca, reportaż bądź wywiad z interesującą osobą, praca plastyczna, fotografia, film. Wytwory będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: klasy I - III oraz IV - VIII. 

Tematy, które wchodzą w sferę konkursu, to: miejsce zamieszkania, przyroda, historia, najbliższa okolica. A oto szczegóły techniczne - forma: literacka - A4, wydruk komputerowy, ciekawa oprawa plastyczna i graficzna, prace plastyczne i fotograficzne – dowolna forma, film – dowolna forma do 2 min. (nośnik – CD/DVD). Termin składania  prac do 30.04.2020 r.

Od uczestników oczekuje się złożenia: informacji o sobie (imię i nazwisko, adres, wiek, szkoła, klasa, opiekun, nr telefonu, email), prac literackich w jednym egzemplarzu, prac plastycznych 1 szt., prac fotograficznych – dowolna ilość, filmu – 1 szt.

Jury pochyli się nad następującymi kryteriami: 1. Samodzielna twórczość literacka, plastyczna, fotograficzna, filmowa, 2. Umiejętność operowania słowem, obrazem, dźwiękiem oraz oryginalność pracy, 3. Poprawność językowa i stylistyczna, plastyczna i artystyczna, 4. Zgodność pracy z wybranym tematem, 5. Konsekwentność wyboru formy wypowiedzi artystycznej, 6. Twórczy charakter pracy, 7. Estetyka pracy. Ogłoszenie wyników konkursu: maj 2020 r.

Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. Trzeba pamiętać, że nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, nie mogą one być wcześniej publikowane bądź prezentowane. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację opowiadania na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 10  maja  2018  roku  o ochronie danych osobowych  Dz.U. 2019 poz. 1781 tj., wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się z klauzulą informacyjną „RODO” (załącznik do regulaminu).

Prace należy składać na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, plac Wolności 16. Kontakt: tel. 74 81 11 447, e-mail: bibbystrzyca@wp.pl
www.biblioteka.bystrzyca.pl

Patronat medialny sprawują: Wiadomości Bystrzyckie, Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej BRAMA,
tygodnik powiatowy Euroregio Glacensis.
 
(abc)
RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. konkursu literackiego i artystycznego OKOLICA W LITERĘ UJĘTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, plac Wolności 16, 57-500 Bystrzyca Kłodzka reprezentowana przez dyrektora pana Roberta Dumę.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, plac Wolności 16, jest pan Dariusz Styczyrz, e- mail: iodumig@bystrzycaklodzka.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenie dokumentacji uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (takich jak: spotkania autorskie, imprezy kulturalne, szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy, wystawy, zajęcia edukacyjno-artystyczne itp.) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
5. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (danych swojego dziecka) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
6. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podane przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, na które są organizowane zapisy imienne.
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a3186
Wtorek, 2022-12-06
List_mini_stronie
Wtorek, 2022-12-06
List_mini_pt-reymont
Wtorek, 2022-12-06
List_mini_pt-euro
Wtorek, 2022-12-06
List_mini_pt-kulturalnik58j
Wtorek, 2022-12-06
List_mini_mini-mini-bca
Wtorek, 2022-12-06
List_mini_gmina-klodzko
Wtorek, 2022-12-06
List_mini_2u2a3071
Poniedziałek, 2022-12-05
List_mini_dkl24-klodzko-in-vitro-to-ludzie-1
Poniedziałek, 2022-12-05
List_mini_kobieta-czytajaca-cv
Poniedziałek, 2022-12-05
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz