Szkoły ponadpodstawowe przed kolejnym naborem uczniów

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-02-11 22:40:50
POWIAT KŁODZKI. W tym roku nabór uczniów do szkół ponadpodstawowych będzie o połowę mniejszy, aniżeli w poprzednim, kiedy to skumulowali się absolwenci ostatnich klas gimnazjów i podstawówek. Był to skutek reformy oświaty ciągle wzbudzającej kontrowersje. Sytuację dotyczącą naboru z uwagą śledzą władze powiatu kłodzkiego, który jest organem prowadzącym dla kilku zespołów szkolnych.

- Mamy założenia rzeczowe o naborze, prowadzone dwuetapowo: obligatoryjnie, czyli z założeniem minimum przyjęć, oraz fakultatywnie, zakładające większą liczbę przyjętych uczniów. W gestii dyrektorów pozostaje, ile oddziałów rozpocznie funkcjonowanie w ich szkołach. Zapewniam, że potencjał i możliwości kadrowe oraz bazowe szkół ponadpodstawowych są obliczone na ponad 80 proc. wszystkich absolwentów ósmych klas -
informuje Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, wicestarosta kłodzki. - Na tle ubiegłorocznych przyjęć oznacza to, że generalnie powiatowa baza oświatowa w roku szkolnym 2020/2021 nie będzie w pełni wykorzystana. W odniesieniu do poszczególnych placówek wygląda to różnie. Na przykład Noworudzka Szkoła Techniczna, kłodzki Zespół Szkół Technicznych i Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości odnotowują bardzo dobre nabory.

Z dotychczasowych analiz wynika, że generalnie największą popularością wśród młodzieży cieszą się szkoły ponadpodstawowe znajdujące się w Kłodzku. Ma to związek z bogatszą, niż gdzie indziej, ofertą spędzenia wolnego czasu, rozwijania niektórych zainteresowań.

- Przed trzema laty przeprowadziliśmy audyt, z którego wynika, że uczeń coraz częściej idzie za ofertą pozalekcyjną, a dopiero później pod uwagę bierze szkołę - mówi wicestarosta. - Badania wykazały, że w pierwszej kolejności ważna jest dla niego miejscowość, w której ma się znaleźć, i to, czym ona dysponuje. W przypadku Kłodzka jego atrybutami teraz okazują się: galeria handlowa, kino nowszej generacji czy lepsze połącenia komunikacyjne. Z nimi przegrywa Bystrzyca Kłodzka i Nowa Ruda.

Te spostrzeżenia potwierdzają się w przypadku liceów ogólnokształcących w Kłodzku i Nowej Rudzie. Choć poziom naucznia i zdawalności jest w nich porównywalny, to jednak to pierwsze od lat ma zdecydowanie większy nabór. Żeby było ciekawiej - w jego murach uczy się także grupa młodych noworudzian.
 

W r. 2019/2020 w 6 oddziałach Noworudzkiej Szkoły Technicznej naukę rozpoczęło ponad 200 uczniów pierwszoklasistów

Spadek liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 nie musi skutkować zmniejszeniem się liczby etatów nauczycielskich. We wrześniu może okazać się, że w niektórych szkołach będą wakaty, dzięki czemu kadra zostanie zagospodarowana. Problem ten raczej nie dotyczy szkół specjalnych, bowiem w sukurs przychodzą ustawy traktujące o zatrudnieniu kadry specjalistycznej.

Od kilku lat niemal wszystkie szkoły powiatu kłodzkiego aktywnie uczestniczą w programie "Erasmus". Niedawno w ten proeuropejski system kształcenia włączyło sie noworudzkie liceum, teraz również dojdzie kłodzki ogólniak. Natomiast w roku szkolnym 2022/2023 powiat kłodzki wejdzie z 14 innymi w projekt marszałkowski dotyczący odbywania staży zawodowych. Pieniądze z niego płynące będą skierowane m.in. na próbne egzaminy zawodowe w szkołach technicznych. Do wykorzystania przez powiat kłodzki wskazano 850 tys. zł, a to oznacza, że będą wynagrodzenia za staże dla uczniów i pracodawców, także pieniądze na wspomniane egzaminy.

- Jeśli chodzi o kondycję naszej bazy szkolnej, to powiem tak: Mnóstwo inwestujemy i cały czas staramy się w drodze projektów sięgać po fundusze unijne. W ubiegłym roku wartość tych ściągniętych środków wyniosła 2 350 tys. zł, do których należy doliczyć wkład własny. Przeznaczyliśmy te fundusze na klasopracownie, zakup oprogramowań komputerowych, wykonanie sieci przesyłowych, wprowadzenie dzienników elektronicznych i in. - dodaje M. Jędrzejewska-Skrzypczyk. - Nie da się ukryć, że nadal każda szkoła potrzebuje jakiegoś dofinansowania. Staramy się temu wychodzić naprzeciw. A takim największym dla nas wyzwaniem jest zapewnienie Zespołowi Szkół Specjalnych w Kłodzku nowoczesnego budynku, mieszczącego placówki od przedszkola do szkoły zawodowej, do tego bez barier architektonicznych. Myślę, że w końcu uda się nam przeprowadzić jego budowę.

Obecnie powiat kłodzki jest organem prowadzącym dla: Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku, Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie, Noworudzkiej Szkoły Technicznej, Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku, Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej, Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju, Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku, Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku, Domu Wzcasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu-Zdroju.
(bwb)
Foto KSP, NST

Tagi

Komentarze:
AparatDJ*.neoplus.adsl.tpnet.pl
Środa, 2020-02-12 18:46
Belkot
Wypowiedzi pani Skzypczyk w stylu komunistycznej najbardziej betonowej propagandy, bo skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest aż tak źle, że wysłacie swoje dzieci do prywatnych liceów? ?? Jak to "mnóstwo" inwestujcie, skoro pozostaje tylko nadzieja, że wreszcie "się uda". Jakieś PRZYKŁADY tych mnóstwa inwestycji??? przecież powiat w NIC od lat nie inwestuje, a cały ten artykuł to próba zakłamania rzeczywistości w postaci rankingów wyników matur, gdzie szkoła społeczna jest w połowie stawki, a Chrobry, który kiedyś był leaderem, teraz nie mieści się w pięćsetce. To jest wymierny komentarz.
AparatMama*.neoplus.adsl.tpnet.pl
Środa, 2020-02-12 14:59
Matury porównywalne? Chyba nie do końca to prawda.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-poewang1
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-muzyczny0
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-rowmg
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-atrakcje1
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-narkotyk0
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-parkngs0
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-lekcje
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-torfowisko0
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_mini-stronie
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_mini-mini-kudowa
Czwartek, 2020-08-06
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz