Ogłoszenie - SZCZYTNA

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2016-01-11 14:55:05
Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

B U R M I S T R Z    S Z C Z Y T N E J

57-330 Szczytna ul. Wolności 42, tel. (074)  86 83 305

zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży

 

1/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1937/14 o powierzchni 0,1092 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Szkolnej. Księga wieczysta SW1K/00088524/8.
Cena do rokowań wynosi  45.000,- zł.  Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  4.500,- zł.

 

2/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1937/17 o powierzchni 0,1091 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Szkolnej. Księga wieczysta SW1K/00088524/8.
Cena do rokowań wynosi 45.000,- zł.  Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  4.500,- zł.

3/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 399/3 o powierzchni 0,1196 ha,
położonej we wsi Niwa gm. Szczytna.  Księga wieczysta SW1K/00077210.
Cena do rokowań wynosi 21.000,- zł.  Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  2.100,- zł.

4/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 50/8 o powierzchni 0,2493 ha,
położonej we wsi Łężyce gm. Szczytna. Księga wieczysta SW1K/00083005.
Cena do rokowań wynosi 49.000,- zł. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  4.900,- zł.

5/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki nr 112/9 o powierzchni 0,2459 ha i nr 88 o powierzchni 0,02 ha, położonej we wsi Złotno gm. Szczytna. Księgi wieczyste SW1K/00083390, SW1K/00086524/4.
Cena do rokowań wynosi 58.000,- zł. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  5.800,- zł.

ROKOWANIA ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 16 LUTEGO 2016 ROKU W SALI POSIEDZEŃ
URZĘDU MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ UL. WOLNOŚCI 42 O GODZ. 10:00.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  „Rokowania – termin – wpisać numer geodezyjny nieruchomości” w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej, pokój nr 16 (Sekretariat) do godz. 15,30 dnia 11 lutego 2016 r.

Zgłaszający udział w rokowaniach zobowiązany jest wpłacić zaliczkę na daną nieruchomość
na konto Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej nr 11 9588 0004 7100 6943 2000 0030 do dnia
11 lutego 2016 roku.

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Szczytnej oraz na stronie internetowej
www.szczytna.pl, Dodatkowych i szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Referatu Techniczno – Inwestycyjnego
Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej tel. 74/ 8683305, fax 74/8683020, email
szczytna@szczytna.pl.

 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-stolowe0
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-wywieszka0
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-tauron4
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-wlokniarz1
Sobota, 2019-08-17
List_mini_pt0-nesca2
Sobota, 2019-08-17
List_mini_pt-zniwa0
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-dozynki0.op
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-przejazd1
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-parlament
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-rocznicowe0
Piątek, 2019-08-16
polecamy

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz