BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-06-13 14:03:44
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
                                                               Bystrzyca  Kłodzka, dnia 06.06.2022r.
Przetarg nr GGG.9.2022 
BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
działając na podstawie :
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409) oraz  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z póź. zm.)
 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy działki nr 268 o pow.1,07ha, położonej na terenie wsi Idzików. 
 
Dane dotyczące nieruchomości 
1.  Oznaczenie nieruchomości
• działka nr 268  Idzików  
2.  Powierzchnia nieruchomości: 1,07 ha
3.  Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 300,00zł (słownie: trzysta zł)
4.  Wysokość wadium                        60,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt złotych) 
5.   Minimalne postąpienie                 10,00 zł  (słownie: dziesięć złotych) 
6.   Zbycie nieruchomości                  przetarg ustny nieograniczony 
7.   Zagospodarowanie                      cele rolne  
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60,00 zł, z adnotacją przetarg Nr GGG.9.2022  na konto Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w  Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej  Nr 07958800049700029920000090 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, wpłaty należy dokonać do dnia  08 lipca  2022 r.
 
8. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: Przetarg rozpocznie się w dniu 13 lipca  2022 r. o godzinie  900 w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1 - sala nr 111.
9. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, pok.305, tel.74/8117 655 
10. Ogłoszenie o przetargu opublikowano na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej  http://www.bystrzycaklodzka.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/) oraz  wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-ohp
Piątek, 2022-07-01
List_mini_stronie
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-narkobiznes
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-schodyb5
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-ladodeja0
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-krus8
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-rocznica11
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_polanica
Piątek, 2022-07-01
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz