OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-03-30 10:18:35
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 16-04-2021r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr  128, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej:
 
57-330 Szczytna, Chocieszów 25A,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 73045 [NKW: SW1K/00073045/8].

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Chocieszowie 25A (obręb 0001 Chocieszów, gmina Szczytna) dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1K/00073045/8. Obszar nieruchomości wynosi 2,8691 ha. Przedmiotowa nieruchomość składa się z zabudowanej działki geodezyjnej nr 153 oraz niezabudowanej działki geodezyjnej nr 152. Nieruchomość jest podzielona funkcjonalnie na część mieszkalną, gospodarczą oraz rekreacyjną. Część mieszkalna zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym (pow. użytkowa 299,30m2. - piwnica, parter, poddasze), część gospodarcza zabudowana jest trzystanowiskowym garażem wolnostojącym (pow. użytkowa 145m2). W budynku garażu na poddaszu znajduje się pomieszczenie mieszkalne.  Część rekreacyjna (o pow. gruntu 27360m2) to staw oraz teren zieleni porośnięty samosiejkami drzew i krzewów bez wartości użytkowej (część centralna oraz przy stawie) i drzewami ozdobnymi (sosny, świerki, tuje, brzozy, wzdłuż ogrodzenia). Przez nieruchomość przepływa strumień będący naturalną granicą pomiędzy działką nr 153 oraz 152. Nieruchomość graniczy bezpośrednio z drogą publiczną. Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta, powierzchnia gruntu w większości wyrównana, ogrodzona. W dniu 30 października 2018 roku, doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Na skutek pożaru zniszczone zostało poddasze budynku oraz częściowo elewacja zewnętrzna budynku - prowadzone są prace remontowe.
 
Suma oszacowania wynosi 1 137 603,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  758 402,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 113 760,30zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:
 Bank BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik Sądowy
Andrzej Suszycki
 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-korso0
Czwartek, 2021-04-15
List_mini_pt-itaka0
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-latarnie5
Środa, 2021-04-14
List_mini_img-20210131-111909
Środa, 2021-04-14
List_mini_miedzylesie
Środa, 2021-04-14
List_mini_miedzylesie
Środa, 2021-04-14
List_mini_stronie
Środa, 2021-04-14
List_mini_stronie
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-zasady
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-przewozy1
Środa, 2021-04-14
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz