OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-03-30 10:15:50
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 16-04-2021r. o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr  128, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:
 
57-540 Lądek Zdrój, numer działki 221,251 oraz 218/3,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 9325 [NKW: SW1K/00009325/6].
 
• Działka geodezyjna 221 o powierzchni 0,0288ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz usługowym. Budynek mieszkalny z ok. 1925 roku, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany, o pow. zabudowy 139m2, kondygnacje: parter, piętro, strych. Budynek usługowy wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany, o pow. zabudowy 65 m2, kondygnacje: parter. W budynku usługowym dawniej prowadzona była restauracja, a parter budynku wykorzystywany był jako zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia gospodarcze. W styczniu 2019 roku w budynku wybuchł pożar, który zniszczył pomieszczenia mieszkalne na piętrze budynku oraz strych. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Lądka-Zdroju "Nowy Zdrój obszar A - Stare Miasto" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta nr XXXVI/247/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku działka geodezyjna nr 221 znajduje się w terenie oznaczonym jako 32 MU - tereny zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkniowo-usługowej.
• Działka geodezyjna 251 o powierzchni 0,9103ha stanowi teren łąki porośnięty samosiejkami krzewów i drzew bez wartości użytkowej. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się poza terenem zabudowanym, na obrzeżach miasta. Działka nie graniczy bezpośrednio z drogą publiczną. Dojazd do działki utrudniony. Do działki prowadzi droga polna wydzielona geodezyjnie. Część gruntu przedmiotowej nieruchomości przeznaczona jest pod użytkowanie rolnicze. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Lądka-Zdroju zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta nr XX/248/04 z dnia 25 marca 2004r., działka geodezyjna nr 251 znajduje się na terenie oznaczonym jako na pow. 4760m2 RO - produkcja rolna, łąki, pastwiska, nieużytki, lasy. Natomiast na pow. 4343m2 US-1-B - zespół basenów kąpielowych oraz boisk sportowo-rekreacyjnych. 
• Działka geodezyjna 218/3 o powierzchni 0,0288ha stanowi teren porośnięty roślinnością bez wartości użytkowej oraz dwoma tujami w wieku ok. 15 lat. Teren był wykorzystywany jako ogród przy budynku mieszkalno-usługowym, w którym mieściła się dawna restauracja. Działka nie graniczy z drogą publiczną bezpośrednio - dojazd do działki przez teren prywatny (działka 221). Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Lądka-Zdroju "Nowy Zdrój obszar A - Stare Miasto" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta nr XXXVI/247/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku działka geodezyjna nr 218/3 znajduje się w terenie oznaczonym jako 32 MU - tereny zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkniowo-usługowej.
 
Suma oszacowania wynosi 346 700,00 =zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   260 025,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 34 670,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika;
Bank BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Komornik sądowy
Andrzej Suszycki
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-korso0
Czwartek, 2021-04-15
List_mini_pt-itaka0
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-latarnie5
Środa, 2021-04-14
List_mini_img-20210131-111909
Środa, 2021-04-14
List_mini_miedzylesie
Środa, 2021-04-14
List_mini_miedzylesie
Środa, 2021-04-14
List_mini_stronie
Środa, 2021-04-14
List_mini_stronie
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-zasady
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-przewozy1
Środa, 2021-04-14
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz