OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIEURUCHOMOŚCI

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-01-20 09:22:16
OBWIESZCZENIE O PIERWESZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 03-02-2023r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr  128, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:
 
57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, ul. Fabryczna 6/4,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 78690 [NKW: SW1K/00078690/9].
 
Przedmiotem opisu i oszacowania jest lokal mieszkalny położony w Ołdrzychowicach Kłodzkich, ul. Fabryczna 6/4. Budynek zlokalizowany jest na działce geodezyjnej nr 574. Działka graniczy bezpośrednio z drogą publiczną. Lokal mieszkalny położony jest na I piętrze budynku. Powierzchnia użytkowa wynosi 26,36m2. W skład lokalu wchodzi, pokój, kuchnia, łazienka, toaleta, korytarz. Powierzchnia użytkowa lokalu została określona na podstawie obmiaru lokalu przeprowadzonego w dniu oględzin i nie jest zgodna z powierzchnią użytkową ujawnioną w księdze wieczystej. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego ujawniona w księdze wieczystej wynosi 23,40m2 - dotyczy pomieszczenia pokoju i kuchni. Właściciel w ok. 2015r. zaadoptowała część klatki schodowej na pomieszczenie łazienki oraz toalety z korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 2,96m2. Adaptacja klatki schodowej na łazienkę oraz toaletę to samowola budowlana. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu. Lokal w dobrym stanie technicznym.
 
Operat szacunkowy nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika dla zainteresowanych udziałem w licytacji w dniach pon. - pt. w godzinach 8:00-15:00.
  
Suma oszacowania wynosi 70.100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52.575,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7.010,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:
Bank BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik sądowy
Andrzej Suszycki
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-gololedz1
Sobota, 2023-01-28
List_mini_pt-trojak15
Sobota, 2023-01-28
List_mini_pt-tauron1
Sobota, 2023-01-28
List_mini_2u2a2966
Piątek, 2023-01-27
List_mini_pt-wlodarze1-3
Piątek, 2023-01-27
List_mini_2u2a5400
Piątek, 2023-01-27
List_mini_pt-bilans
Piątek, 2023-01-27
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2023-01-27
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2023-01-27
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2023-01-27
polecamy