§ Porady prawne z myślą o Tobie

Wielu z nas w swoim życiu ma kontakt z salą sądową. Bywa, że już sama ta sytuacja wywołuje ogromny stres i powoduje, że czujemy się nieporadni, a wręcz zagubieni. Wrocławska adwokat, mecenas Izabela Baran, fachowymi publikacjami postara się wesprzeć naszych czytelników w różnych sprawach, z którymi może zdarzy im się zetknąć. Chętnie też odpowie na pytania, które prosimy kierować na nasz adres e-mailowy: redakcja@dkl24.media.pl


Co zrobić kiedy spadek zawiera długi spadkowe?  

Nabycie spadku nie oznacza, że majątek zawiera wyłącznie aktywa spadkowe. Często zdarzają się spadki, które zawierają zarówno aktywa i pasywa, oraz spadki, które zawierają jedynie pasywa, czyli długi.

Jak ustrzec się przed spadkiem, w skład którego wchodzą jedynie długi spadkowe?


Ustawodawca przewidział rozwiązanie dla spadkobierców, których spadek zawiera długi. Istnieje możliwość odrzucenia spadku w ustawowym terminie sześciu miesięcy od otwarcia spadku – data śmierci spadkodawcy - lub od chwili powzięcia informacji o powołaniu do spadku. Odrzucenia spadku w  Polsce można dokonać u notariusza lub przed sądem. Polacy za granicą mogą odrzucić spadek przed Konsulem RP, po czym oświadczenie o odrzuceniu spadku przesyłane jest do właściwego sądu spadku. Odrzucenie spadku przed sądem i przed notariuszem odbywa się w formie oświadczenia złożonego przez spadkobiercę o odrzuceniu spadku. W przypadku małoletniego, spadek w jego imieniu może odrzucić opiekun prawny – głównie jest to rodzic. Aby jednak opiekun prawny/rodzic mógł odrzucić spadek w imieniu małoletniego, musi mieć zgodę sądu rodzinnego. Sąd rodzinny udziela zgody po złożeniu przez opiekuna prawnego małoletniego wniosku do sądu o wyrażenie przez sąd zgody na dokonanie przez opiekuna prawnego małoletniego czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka poprzez zgodę na odrzucenie spadku. Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego rozstrzyga o zasadności wniosku w formie postanowienia. 

Po otrzymaniu zgody sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, opiekun prawny może odrzucić spadek w imieniu małoletniego na takich samych zasadach, jak wskazane powyżej. Najszybszym sposobem jest odrzucenie spadku przed notariuszem. Należy jednak pamiętać, że aby oświadczenie o odrzuceniu spadku było skuteczne, musi odbyć się w odpowiedniej formie i przed sądem lub notariuszem (w kraju) lub Konsulem RP (za granicą) oraz z zachowaniem  sześciomiesięcznego terminu. Przekroczenie ustawowego terminu na odrzucenie spadku skutkować będzie brakiem ważności dokonanej czynności prawnej. 

adwokat Izabela Baran
 
Kancelaria Adwokacka
pl. Solidarności 1/3/5 lok. 516
53–661 Wrocław
https://izabelabaran.pl/