Wiejska biblioteka zmienia oblicze

WOJBÓRZ (gm. Kłodzko). Daleko są zaawansowane prace remontowe prowadzone w filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko. Mieszkańcy Wojborza oraz sąsiednich wsi, korzystający z ofert tej placówki zastaną ją po zakończeniu robót zupełnie odmienioną i powiększoną. Jest to możliwe, bowiem gmina na to zadanie o wartości ponad 900 tys. zł otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 
 

Dyrektor BPGK Mariola Huzar przekonuje, że w nowych warunkach lokalowych wojborska biblioteka dalej będzie służyć książką, ale bardziej dziarsko wkroczą też do niej formy pracy związane z cyfryzacją. W ostatnich latach zwiększa się zainteresowanie dostępem do internetu, szkoleniami w zakresie obsługi komputera, co widać również w tej części gminy. Od września br. placówka, która zyską świeżą elewację, już powinna służyć czytelnikom.
  
(bwb)