§ Porady prawne z myślą o Tobie

Wielu z nas w swoim życiu ma kontakt z salą sądową. Bywa, że już sama ta sytuacja wywołuje ogromny stres i powoduje, że czujemy się nieporadni, a wręcz zagubieni. Wrocławska adwokat, mecenas Izabela Baran, fachowymi publikacjami postara się wesprzeć naszych czytelników w różnych sprawach, z którymi może zdarzy im się zetknąć. Chętnie też odpowie na pytania, które prosimy kierować na nasz adres e-mailowy: redakcja@dkl24.media.pl

Ważny temat: Zachowek

 
Z instytucji zachowku można skorzystać w sytuacji, gdy inna osoba/osoby nabyła/nabyły spadek na podstawie testamentu lub gdy pomimo dziedziczenia spadkodawca za życia rozporządził swoim majątkiem, np. uczynił na rzecz innej osoby darowiznę lub dokonał zapisów windykacyjnych w taki sposób, że spadkobierca z otrzymanego majątku nic nie otrzymał lub otrzymał, ale kwota ta lub składnik majątku nie pokryła nawet należnego spadkobiercy zachowku.

Katalog osób uprawionych do otrzymania zachowku po osobie najbliższej jest katalogiem zamkniętym. Zachowek należy się małżonkowi, dzieciom oraz rodzicom spadkodawcy, którzy dziedziczyliby z ustawy. Zachowek może być dochodzony przez uprawnionego do zachowku w wysokości 1/2 udziału spadkowego, jaki przypadłby spadkobiercy przy dziedziczeniu ustawowym. Natomiast zachowek w wysokości 2/3 udziału, jaki nabyłby uprawniony do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym należy się, jeżeli uprawniony jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy. Powyższe okoliczności ustala się w momencie otwarcia spadku, czyli w chwili śmierci spadkodawcy. Jeżeli na moment śmierci spadkodawcy uprawniony do zachowku jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy, należy mu się zachowek w wysokości 2/3 i o taką wysokość zachowku może się on ubiegać. W pozostałym przypadku jest to 1/2. 

Termin przedawnienia prawa do zachowku wynosi 5 lat i jest liczony od daty śmierci spadkodawcy. W przypadku, gdy zachowek jest dochodzony z uwagi na pozostawiony przez spadkodawcę testament i miała miejsce sprawa w sądzie o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu, termin ten może być liczony od otwarcia i ogłoszenia testamentu. Sąd sporządza protokół z tej czynności opatrzony datą dzienną i od tej daty można liczyć termin 5 lat. Niemniej jednak „bezpieczną” datą jest data śmierci spadkodawcy - szczególnie biorąc pod uwagę liczne zmiany w orzecznictwie.

Jeżeli osoba zobowiązana do zapłaty zachowku nie chce tego uczynić, jedyną drogą jest droga sądowa. Polega ona na złożeniu przez uprawionego do otrzymania zachowku (powoda) pozwu do właściwego miejscowo i rzeczowo sądu. 

adwokat Izabela Baran 
 
Kancelaria Adwokacka
pl. Solidarności 1/3/5 lokal 516
53 – 661 Wrocław
tel. 882 564 242
izabelabaran.pl/