Szprychą nr 8 do centrum Polski

KRAJ / KŁODZKO. Centralny Port Komunikacyjny  to nie tylko nowe lotnisko, ale też linie kolejowe. Szprycha nr 8 w ramach Programu Kolejowego CPK to przede wszystkim modernizacja istniejących linii wraz z elektryfikacją odcinka na zachód od Opola. Do sieci połączeń dalekobieżnych zostaną też włączone m.in. Nysa i Kłodzko.

Biegnąca z Warszawy i Centralnego Portu Komunikacyjnego szprycha nr 8 CPK jedzie na południowy zachód - przez dawne królewskie miasto Piotrków Trybunalski. Jadąc dalej, znajdziemy się w Częstochowie, która z jej klasztorem jasnogórskim jest duchową stolicą Polski, ale także miastem, w którym zaczynają się popularne trasy turystyczne, w tym Szlak Orlich Gniazd. Po drodze miniemy też Opole - jedno z najstarszych miast w Polsce i stolicę polskiej piosenki. Warto pojechać dalej i odwiedzić Nysę i Kłodzko, które mogą być bazą do wypadów w Sudety. Stąd już blisko do Śnieżnika i do Jaskini Niedźwiedziej, jednej z najgłębszych w Polsce. 
 

Dzięki planowanym inwestycjom spółek CPK i PKP Polskie Linie Kolejowe, które zostały przewidziane w ramach szprychy nr 8, podróż z Warszawy do Nysy skróci się o półtorej godziny (i wyniesie 3 godz. 15 min.). Standard infrastruktury poprawi się m.in. dlatego, że zelektryfikowany zostanie odcinek Opole - Nysa -Kamieniec Ząbkowicki. Szybciej dojedziemy też np. do Opola i Częstochowy. Zakładane inwestycje ułatwią podróże łącznej liczbie prawie 1,5 mln mieszkańców powiatów wzdłuż tej trasy.

– Korzyści dla pasażerów jest więcej. Nysa i Kłodzko zostaną włączone do sieci połączeń dalekobieżnych. Istotnie usprawni się skomunikowanie z centrum Polski m.in. Piotrkowa Trybunalskiego i Częstochowy. Szprycha nr 8 poprawi dostępność transportową woj. śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, zapewniając szybsze podróże między miastami w rejonie i do stolicy – mówi Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. budowy CPK.

To wszystko w ramach kolejowej części Programu CPK, która zakłada budowę ponad 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy.
 
– Z ponad 100 polskich miast będziemy mogli bezpośrednio dojechać do Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny –
mówi Piotr Malepszak, pełniący obowiązki prezesa CPK. – Zadania realizowane w ramach Programu Kolejowego CPK pozwolą nam działać na rzecz zrównoważenia transportu w Polsce. Dzisiaj charakteryzuje się on niedostatecznym rozwojem kolei i opiera w nadmierny sposób transporcie drogowym – dodaje.
 
W ramach etapu zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność zdolności operacyjnej, wybudowanych zostanie 140 km nowych linii, głównie na trasie Warszawa - CPK – Łódź. Pozostałe inwestycje kolejowe wpisane są w horyzont czasowy do 2040 r.
 
Każda z 10 kolejowych „szprych”, prowadzących do CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Na potrzeby budowy tego kolejowego systemu doszło do podziału zadań inwestycyjnych między spółki CPK i PKP PLK.
 
 
29 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na mocy którego każdy z nowych odcinków torów, którymi pociągi dojadą do CPK i Warszawy, otrzymał numer i został włączony do wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Tego dnia premier RP Mateusz Morawiecki przedstawił założenia Programu Kolejowego CPK na konferencji prasowej na stacji Łódź Fabryczna. – Zależy nam, żeby mieszkańcy wszystkich regionów w Polsce, z miast i wsi mieli równy dostęp do kolei, żeby mogli wygodnie podróżować do każdego zakątka kraju. Te inwestycje zapewnią szkielet systemu transportowego państwa – mówił premier.
 
Łączna długość linii kolejowych w Polsce wynosi dziś ponad 19 tys. km. Od początku lat 90. zostało rozebranych ponad 5 tys. km linii. Nowe inwestycje są potrzebne, ponieważ od lat 80., kiedy zakończono realizację Linii Hutniczo-Siarkowej, a wcześniej Centralnej Magistrali Kolejowej, nie budowano w Polsce na dużą skalę szlaków kolejowych. Program CPK to pierwszy plan budowy nowej infrastruktury kolejowej od tego czasu.
Biuro Prasowe CPK