Obwodnica Szalejowa Górnego z finałem za pięć lat

GMINA KŁODZKO (inf. wł.). W tzw. wariancie północnym pobiegnie obwodnica Szalejowa Górnego. Opowiedziała się za nim większa liczba mieszkańców tego sołectwa. I co do tego odcinka drogi krajowej nr 8 powstała decyzja środowiskowa.

- Trochę szkoda, bo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazywaliśmy możliwy przebieg obwodnicy przez nieruchomości, na których nie byłoby konieczności wyburzania czegokolwiek. Między innymi z tego powodu przez wiele lat w nic tam się nie inwestowało - słyszymy od wójta Zbigniewa Tura. - W przypadku wariantu północnego zajdzie konieczność rozbiórki kilku budynków gospodarczych. Ponadto gmina sprzedała kilka działek budowlanych znajdujących się w tym pasie i teraz będzie niezbędne domówienie się z ich nabywcami.

W roku 2026 zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy tej obwodnicy, która stanowi część większego zadania dotyczącego przebudowy drogi krajowej nr 8 z Kłodzka do Szczytnej. Fizyczna realizacja ma nastąpić w latach 2027 - 2029. Tym samym odcinek DK8 teraz przebiegający przez środek wsi stałby się albo gminnym, albo powiatowym.
(bwb)