Druhna Marta Wołowiec "Społecznikiem Roku 2024" FLMŚ

BYSTRZYCA KŁODZKA (inf. wł.). Mocno zaangażowana w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz na ich rzecz druhna przewodnik Marta Wołowiec z Hufca ZHP Ziemi Kłodzkiej została "Społecznikiem Roku 2024" w gminach znajdujących się w Masywie Śnieżnika. W ten sposób Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika podkreślił jej zaangażowanie społeczne i podejmowane działania z myślą o wszystkich mieszkańcach. Wręczenie tej gratyfikacji oraz wielu innych odbyło się podczas dorocznej gali FLMŚ, która odbyła się 7 bm.


W bystrzyckim "Abisie" powszechnie znana nie tylko na ziemi kłodzkiej organizacja pozarządowa, jaką jest Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, podsumowała kolejne miesiące swojej bytności dla społeczności gmin: Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie i Stronie Śląskie. Ma ten dar, że potrafi inicjować różne przedsięwzięcia, do których pozyskuje i sympatię, i czynny udział osób młodszych i starszych. Tym samym efekty pracy FLMŚ zarządzanego przez prezeskę Dorotę Komornicką z każdym kolejnym rokiem są coraz bardziej wartościowe.

Spotkanie w sali restauracyjnej tego hotelu było okazją do zaprezentowania niektórych dokonań, przedstawienia prelekcji Zuzanny Komornickiej odnoszącej się do sztuki odnalezienia się we współczesności - tak indywidualnie i grupowo, choćby przy obecnych trendach związanych z technikami komputerowymi. Przyszedł czas na nagrodzenie laureatów konkursów prowadzonych przez FLMŚ. W kategorii "Dobroczyńca Roku" wyróżnik przyznano Stefanowi Tomali m.in. za jego wkład na rzecz pomocy Ukraińcom dotkniętym wojną. Spośród "Firm zaangażowanych społecznie" wyróżnienie trafiło do podmiotu "Soft Power", zaś nagroda do firmy "Mondi" za jej wszechstronne wsparcie dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej.

W kategorii "Społecznika Roku" wyróżnienia trafiły do Władysława Mendla, Pauliny Łapy, Weroniki Zajączkowskiej, Krystyny Mokrzyckiej, Zbigniewa Szczygła. Drugie miejsce przyznano małżeństwu Joannie i Waldemarowi Jacukom. Laureatką pierwszego miejsca, podkreślonego godnością "Społecznika Roku 2024" została Marta Wołowiec, w której imieniu dyplom potwierdzający ów zaszczyt odebrali rodzice.

Zwycięzcami konkursu plastycznego pt. "Na tropie zrównoważonego rozwoju", w kategorii klas 0 - III został Gabriel Gackowski, klas IV - VIII - Nikodem Żylak, klas starszych - Marika Drąg. Drugie miejsca przyznano Arkadiuszowi Nowakowi, Annie Sowiak i Sandrze Gackowskiej oraz Hannie Maksylewicz, zaś trzecie - Karolowi Noworycie i Natalii Goławskiej, Przemysławowi Smoleniowi i Wiktorii Słowińskiej oraz Zuzannie Kłos.

O stronę artystyczną wydarzenia zadbał nauczycielski "Chór z Gór", nawet porywając do tańca. A trębacz Jan Ostapowicz zadbał o fanfary przy wręczaniu nagród i dyplomów.
(bwb)

FOTOMIGAWKI Z WYDARZENIA