Stada owiec wrastają w górski krajobraz

GÓRY BARDZKIE (inf. wł.). Oddzielający ziemię kłodzką od Pogórza Sudeckiego obszar jest coraz chętniej wykorzystywany przez ludzi na cele rekreacyjne, co potwierdzają coraz liczniejsze trasy wędrowne i ścieżki rowerowe. Ale Góry Bardzkie stają się też terenem sprzyjającym hodowli np. owiec. Wypasane stada spotkać można m.in. w rejonie Wilczej i Żdanowa. Towarzyszą im psy pasterskie, które teraz są jak najbardziej wskazane, skoro i w rejonie tego pasma górskiego pojawiły się wilki.
 

Wójt gminy wiejskiej Kłodzko Zbigniew Tur jest zwolennikiem hodowlanego urozmaicenia krajobrazu tej części Sudetów. Nie ma jednak wielkich  możliwości wsparcia rolników w ochronie stad przed wilkami, które są pod ochroną. Co najwyżej może ów problem sygnalizować Ministerstwu Klimatu i Środowiska, bo to od niego powinny wypłynąć rozwiązania skutkujące m.in. większym bezpieczeństwem dla zwierząt hodowlanych wypasanych na górskich łąkach.
(bwb)