Centralny plac w nowym ujęciu

DUSZNIKI-ZDRÓJ (inf. wł.). Na pograniczu części staromiejskiej oraz uzdrowiskowej znajduje się plac Warszawy. Jest newralgicznym punktem Dusznik-Zdroju tak ze względów komunikacyjnych, jak i infrastrukturalnych. Po latach przygotowań do jego przebudowy, w roku ubiegłym zmierzono się z tym zadaniem, doprowadzając go do finału.


- W tym wydaniu, w jakim był zaprojektowany, plac Warszawy został przebudowany. Ale pojawiły się uwagi, z których spełnieniem wykonawca musi się jeszcze zmierzyć - komunikuje burmistrz Przemysław Kuklis. - Pojawiła się też kwestia niewzięcia pod uwagę przez projektanta zmian niezbędnych do wprowadzenia na łączniku pomiędzy tym placem a ulicą Zdrojową. Stąd jesteśmy w trakcie procedowania przetargu na zaprojektowanie tego łącznika. Po prostu nie spojrzano na ten obszar kompleksowo.


Włodarz przypomina, że przywrócenie placu Warszawy dla ruchu kołowego wiąże się z wprowadzeniem na nim jednego kierunku jazdy dla pojazdów - od Rynku w stronę zdroju. Takie rozwiązanie m.in. wymusiło zwężenie ciągu ulicznego na rzecz części przeznaczonej dla pieszych. Za taką innowacją przemawiał fakt, że ów centralny plac stanowi łącznik dusznickiej starówki z Aleją Chopina - głównym deptakiem prowadzącym do parku Zdrojowego.

(bwb)