Wróble ćwierkają

ZIEMIA KŁODZKA (inf. wł.). Pełną parą idą przygotowania do Świąt Wielkanocnych i równocześnie do wyborów samorządowych. Te drugie już w tydzień później i odnosi się wrażenie, że zdecydowanie bardziej absorbują samych kandydatów na włodarzy gmin, powiatów czy województw. Takiej masy plakatów i billboardów już dawno nie było, spotkań przedwyborczych też. Gdzieniegdzie dochodzi do nieczystej konkurencji, o czym informują ubiegający się o mandaty w samorządach.

*
W miniony weekend Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Międzylesie Naszym Domem zorganizował kilka spotkań z mieszkańcami. Jego członkami są osoby młode, niezależni działacze społeczni, przedsiębiorcy, przedstawiciele lokalnej społeczności. Podkreślają swoją apolityczność i dążenie do polepszenia warunków życia mieszkańców. W Międzylesiu, w MGOK-u do dyspozycji wyborców byli kandydaci do rady miejskiej - Agnieszka Kachel, Zygmunt Dudek, Aleksander Głowacki, Stanisław Wawak i Sławomir Żędzianowski, w świetlicy wiejskiej w Pisarach - Rafał Kulbaka, w domu ludowym w Długopolu Górnym - Marta Biel i Krzysztof Smoleń. Najpierw była prezentacja programu wyborczego tego komitetu wyborczego, później odniesienie się do poruszonych kwestii. Bolączkami nadal są: wykluczenie komunikacyjne, niedostępność do wody z sieci oraz do gminnej kanalizacji, ograniczony dostęp do środków unijnych i in.
 

Bardzo detaliczne rozliczenie z aktywności radnych w kadencji 2018 - 2024 przedstawił KWW Gmina z Przyszłością, którego kandydatem na wójta jest Paweł Szafran. W tym okresie odbyło się 80 sesji Rady Gminy Nowa Ruda. Jej przewodnicząca Bożena Sołek-Muzyka była obecna na wszystkich sesjach, zastępca przewodniczącego Janusz Ferenc nieobecny na 15 sesjach, zastępca przewodniczącego Mirosław Dziedzic nieobecny 1 raz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kamil Sawicki nieobecny 11 razy, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Kazimierz Łaba nieobecny 2 razy, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marcin Antosik 1 nieobecność, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Marek Bidziński nieobecny 27 razy!, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nieobecny 5 razy. Inni radni - Mariusz Bywalec nieobecny 9 razy, Wacław Łukasiewicz nieobecny 4 razy, Janusz Maślanka nieobecny 1 raz, Magdalena Tomkiewicz nieobecna 5 razy, Zbigniew Wacławik nieobecny 3 razy, Stanisław Wasłowicz nieobecny 12 razy,
Paweł Gargol nieobecny 5 razy (radny od 4 sierpnie 2020 r., ślubowanie złożył na XX sesji). KWW Gmina z Przyszłością przypomina: Radnemu przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości procentów kwoty, o której mowa w § 3 ust. pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.
1) przewodniczącemu rady - 100% - obecnie 2147,31 zł
2) wiceprzewodniczącym rady - 90% - obecnie 1 932,58 zł
3) przewodniczącym komisji stałych - 90% - obecnie 1 932,58 zł
4) pozostałym radnym – 80% - obecnie 1717,85 zł.
W razie nieobecności radnego na sesji Rady Gminy Nowa Ruda w danym miesiącu kalendarzowym
miesięczna dieta ulega obniżeniu jedynie o 10% za każdą nieobecność, a w razie nieobecności radnego na posiedzeniu komisji Rady Gminy Nowa Ruda w danym miesiącu kalendarzowym miesięczna dieta ulega obniżeniu o 5% za każdą nieobecność. Każdy z nas zrozumie pojedyncze nieobecności, ale radnym, którzy zajęli te niechlubne pierwsze miejsca zwracamy uwagę, że diety wypłacane są ze środków wszystkich podatników za to, że reprezentują nasze sprawy, a okazuje się, że nie reprezentują. Jakiekolwiek usprawiedliwienia są tutaj nie na miejscu, bo w sytuacji, gdy choroba, praca czy inne przyczyny uniemożliwiają obecności na sesjach należy zrezygnować z funkcji i pozwolić, aby objął ją ktoś, kto sumiennie będzie reprezentował swoich wyborców i nie zawiedzie ich oczekiwań.

*
Na dziś bezpartyjny pretendent do stanowiska burmistrza Kłodzka Michał Piszko kilka dni temu uzyskał poparcie ministra - koordynatora służb specjalnych - Tomasza Siemoniaka z Platformy Obywatelskiej dla swojego kandydowania. Poparcia udzielił też prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
 

*
Bardzo podobne są do siebie nazwy wielu komitetów wyborczych, przez co stały się one mniej rozpoznawalne dla wielu osób. Głównie to dotyczy komitetów zgłaszających swoich kandydatów do rad powiatów. Nasze wróble podpowiadają, aby w tym przypadku bardziej skupić się na nazwisku osoby przez nas popieranej niż nazwie komitetu będzie łatwiej.
(bwb)