Rosną wydatki na bardziej nowoczesne jednostki OSP

STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Najbardziej nowoczesną bazę wśród gminnych jednostek OSP mają druhny i druhowie ze Stronia Śląskiego. Zwraca uwagę okazała remiza z kilkoma stanowiskami dla pojazdów oraz zapleczem odpowiednim do potrzeb. Na miarę potrzeb niedawno rozbudowano mniejszą remizę w Bolesławowie, m.in. wzbogacając ją o garaż. Trzeci obiekt strażacki, w Starym Gierałtowie, stopniowo się przeobraża.

W urzędzie burmistrza powiedziano nam, że samorząd lokalny widział konieczność podjęcia remontu starogierałtowskiego obiektu OSP. Wzniesiono go przed laty siłami samych członków tej jednostki i podołano ówczesnym wymogom. Przez kolejne lata one się zmieniły i należało podołać tym oczekiwaniom.

- Teraz sukcesywnie wzbogacamy wyposażenie OSP w Starym Gierałtowie, np. pozyskała ona quada. Z tej racji, że jest jednostką górską i często ma wyjazdy druhów do działań na stokach i szlakach narciarskich, na singletrackach i ścieżkach rowerowych, takie pojazd okazał się niezbędny - słyszymy od burmistrza Dariusza Chromca. - Ponadto ta OSP znajduje się w Krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, tym samym ma większy zakres zadań, podobnie jak dzieje się w przypadku OSP w Stroniu Śląskim. To przeważyło, że kilka tygodni temu obie otrzymały lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem na wszystkie koła.

W zamierzeniu władz lokalnych jest doprowadzenie do tego, aby jednostka OSP w Bolesławowie w swoim zakresie miała ratownictwo wodne. Jest to uzasadniane tym, że znajduje się najbliżej zalewu w Starej Morawie, gdzie niekiedy przychodzi komuś pospieszyć z pomocą.
(bwb)