Nowi szefowie ząbkowickich policjantów

POWIAT ZĄBKOWICKI (inf. zewn.). W następstwie zawieszenia w czynnościach dotychczasowego komendanta powiatowego policji w Ząbkowicach Śląskich i jego zastępcy, doszło do zmian kadrowych na tym szczeblu zarządzania tą jednostką. Pełniącym obowiązki komendanta KPP został nadkomisarz Piotr Danik - dotychczasowy zastępca komendanta powiatowego policji w Kłodzku; objął to stanowisko z dniem 1 bm.
 

W środku od lewej kom. T. Kupiec i nadkom. P. Danik

Natomiast od 7 bm. pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego ząbkowickiej policji powierzono kom. Tomaszowi Kupcowi - dotychczasowemu zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Kłodzku.
 
Opr. (bwb)

Foto KPP Ząbkowice Śląskie