Spotkanie noworoczne z jasełkami w tle

MĄKOLNO – gm. Złoty Stok (inf. wł.). Miejscowa świetlica wypełniła się w pierwszy dzień lutego  przedstawicielami instytucji, stowarzyszeń i podmiotów działających na terenie gminy.  Okazją do zebrania w takim gronie było spotkanie noworoczne, na które zaprosiła burmistrzyni Grażyna Orczyk. Tradycyjnie podczas uroczystości podsumowano miniony rok i przedstawiono plany na najbliższe 11 miesięcy. 
 
Podsumowując zadania wykonane w ubiegłym roku warto podkreślić m.in. termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku czy też budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica. W przypadku tej ostatniej  do końca 2023 r. do oczyszczalni podłączonych zostało 26 z 32 gospodarstw domowych. Rozbudowano też sieć wodociągową w Laskach oraz porządkowano gospodarkę wodno-ściekową w gminie. 
 
Realizowane były także projekty transgraniczne. Jak poinformowała burmistrzyni, liderem wśród beneficjentów programów unijnych jest Centrum Kultury i Promocji. Dzięki zaangażowaniu jego pracowników udało się pozyskać dofinansowanie na zadanie dotyczące utworzenia w Złotym Stoku szlaku gwarków, którego pomysłodawczynią jest dyrektorka Edyta Zielonka. Jest to spora atrakcja, która przyciąga turystów swoją formą i przenosi w górniczy świat za pomocą interaktywnych funkcji.
 
Gmina skorzystała również z programu dedykowanego gminom górskim i dzięki stuprocentowemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych udało się zaadaptować pomieszczenia gospodarczo-garażowe przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowego, tj. rowery, deski, rolki czy kijki do nordic walking. 
 
Jednym z najdroższych przedsięwzięć - bo jego wartość wyniosła ponad 11 mln zł - była rewitalizacja parku Miejskiego. Przy czym również w tym przypadku całość udało się zrealizować, dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Tym samym mieszkańcy i turyści będą mogli cieszyć się już niebawem na widok m.in. nowych nasadzeń, alejek i fontanny czy też brać udział w wydarzeniach organizowanych w amfiteatrze z muszlą koncertową.
 
Uśmiech również zagości na twarzach wielbicieli sportów wyczynowych. Właściciele m.in. rolek, deskorolek i hulajnóg, jak tylko pogoda pozwoli, będą mogli korzystać z długo wyczekiwanego skateparku. Zarówno jego forma jak i położenie będą budzić wiele dobrych emocji.
 
Nie mniej pracowity zapowiada się i bieżący rok. Na marzec 2024 r. zapowiedziano wykonanie prac dotyczących przebudowy budynku szkolnego w Złotym Stoku. Dzięki nim funkcji nabierze „łącznik”, który przeznaczony zostanie na Centrum Usług Społecznych. Znajdzie się w nim miejsce na siedzibę OPS-u, gabinety rehabilitacyjne, salę narad Rady Miejskiej i salę multimedialną, ośrodek wsparcia dziennego dla dzieci oraz klub seniora.
 
Kontynuowane będą też prace związane z wodociągowaniem wsi oraz modernizacja infrastruktury drogowej. Ogłoszony zostanie także przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w Płonicy. 
 
Nie zapomniano także o budowie obwodnicy, żłobka i mieszkań w ramach spółki SIM Sudety, ale też o dostosowaniu urzędu dla mieszkańców niepełnosprawnych, cyberbezpieczeństwie, energooszczędnym oświetleniu i innych nie mniej ważnych zadaniach z myślą o mieszkańcach, ale też i ich gościach.  

Jak przystało na tego typu wydarzenie znalazło się miejsce na życzenia, podziękowania i okolicznościowe przemówienia. Była wspólna modlitwa i podzielono się opłatkiem. Całość poprzedziło przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku.
 

(bp)
FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI: