Gmina wspomaga remonty dróg powiatowych

MIĘDZYLESIE (inf. wł.). W niektórych gminach, w roku ubiegłym władze lokalne zdecydowały się na przejęcie w swój zarząd strategicznych dla siebie dróg powiatowych. W międzyleskiej, gdzie także tego rodzaju roboty prowadzono, nie skutkowały one zmianą właściciela.

- Partycypowaliśmy w tych pracach, bo chcemy mieć bardziej bezpieczne drogi. Jednak uważam, że każdy powinien robić swoje, czyli powiat zarządzać własnymi drogami i szkołami, a my nam przypisanymi
- wskazuje burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak.

Włodarz zapowiada dalsze wspólne z powiatem kłodzkim finansowanie remontów kolejnych dróg jemu przypisanych, a pozwalających podnieść ich standardna obszarze gminy.
(bwb)