Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju

Z przyjemnością informuję, iż Rada Miejska w Polanicy-Zdroju na sesji w dniu 27 września 2023 r. uchwałą nr XIII/96/2023 nadała Panu Kazimierzowi Burnatowi Honorowe Obywatelstwo Miasta Polanica-Zdrój. Podczas sesji w dniu 29 listopada 2023 r. ten zaszczytny tytuł nadano również Panu Arkadiuszowi Stolarskiemu uchwałą nr XV/137/2023.
 
Witamy Państwa w zacnym Gronie i serdecznie gratulujemy!
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
          w Polanicy-Zdroju
          Marlena Runiewicz-Wac