BYSTRZYCA KŁODZKA - Informacja

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP UMiG podano do publicznej wiadomości:
 
- wykaz nr 39/2023 z dnia 06.12.2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w obrębie Idzików, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 357.
- wykaz nr 40/2023 z dnia 06.12.2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w obrębie Idzików, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 357.
 
Wykazy będą podane do publicznej wiadomości w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni, tj. do dnia  06.12.2023 r.