Jesień sprzyja remontom dróg lokalnych

BARDO (inf. wł.). Już dawno nie było takiej sytuacji, żeby jeszcze w listopadzie były prowadzone roboty na niektórych drogach gminnych. Burmistrz Krzysztof Żegański mówi, że sprzyjająca im aura wręcz dopingowała do czynienia oczekiwanych zmian.

- Skupiliśmy się na remontach dróg transportu rolnego oraz wybudowaniu dojazdów do niektórych posesji. Natomiast już przygotowujemy się do wejścia z pracami dotyczącymi kompleksowej przebudowy czterech dróg: dwóch w Opolnicy, ulicy Krakowskiej w Bardzie włącznie z wjazdem do domu rekolekcyjnego, a także w Dębowinie, gdzie m.in. musimy powstrzymać osuwanie się gruntu na drogę - komunikuje włodarz. - Na te zadania otrzymaliśmy wielomilionowe dofinansowanie.

Tym samym w Bardzie do gruntownego remontu pozostanie ulica Zielona oraz droga gminna w Opolnicy. Samorząd lokalny zabiega o to, aby szybciej postępowały podobne roboty na drogach powiatowych w obrębie gminy Bardo. Na miarę swoich możliwości dokłada się finansowo do przygotowania dokumentacji technicznej. Tak stało się w przypadku zapowiadanej przebudowy drogi od Przyłęku do ul. Fabrycznej w Bardzie, które to prace znowu mają zostać przesunięte w czasie. Gmina ma też swój udział w przebudowie drogi powiatowej od Brzeźnicy do Braszowic.

- Dopingujemy władze powiatu ząbkowickiego o ujęcie w planie inwestycyjnym drogi biegnącej z Laskówki na Przełęcz Łaszczową. Jej stan techniczny, to po prostu dramat. Też nam zależy na poprawie nawierzchni drogi w Janowcu - wymienia burmistrz K. Żegański.
(bwb)