Ulica Sierpowa przestanie być problemem

KŁODZKO (inf. wł.). Punkt selektywnej zbiorki odpadów komunalnych mieści się na byłym wysypisku śmieci w rejonie ul. Sierpowej. Dla wielu mieszkańców miasta oraz gminy wiejskiej Kłodzko jest bardzo ważnym, ale trudnym do odwiedzenia obiektem. Dlaczego? Bo fatalny stan drogi wręcz zniechęca do jej pokonania; wielu zmotoryzowanych woli nie narażać ociążonych pojazdów na uszkodzenie.
 

Burmistrz Kłodzka Michał Piszko zapewnił nas, że do przyszłorocznego budżetu gminy ujęto przebudowę ul. Sierpowej. Ale zanim tak oczekiwane roboty się na niej rozpoczną, ratusz zleci wypełnienie istniejących dziur w jezdni. Ucieszy to zapewne również zespoły pojazdów na co dzień dowożących do PSZOK-u odpady, gdyż jest on zarazem miejscem ich ważenia.
 
(bwb)