Seniorzy nie idą w "odstawkę"

ZŁOTY STOK (inf. wł.). W minionych tygodniach w różnych częściach gminy odbywały się spotkania z udziałem mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Inicjatorom tych wydarzeń, którymi były dwie miejscowe organizacje senioralne, zależało na przekonaniu niektórych osób do potrzeby współdziałania w grupie.

- Często problemem dla uczestnictwa w różnych zdarzeniach jest brak możliwości dojazdu; nie każdy senior dysponuje samochodem, nie ma zapewnionej komunikacji zbiorowej. Dlatego też nasze Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Klub Seniora w Złotym Stoku, przy dużym zaangażowaniu Gminnej Rady Seniorów, postanowiły dotrzeć do wszystkich sołectw. I właśnie w nich odbyły się spotkania, które cieszyły się naprawdę dużym zainteresowaniem - informuje burmistrzyni Grażyna Orczyk. - Uczestnicy mieli okazję poznania oferty obu stowarzyszeń. Już wiem, że np. w Mąkolnie i Chwalisławiu mają pomysły na uaktywnienie swoich społeczności w wieku senioralnym, co na pewno zwróci uwagę. A tym bardziej, że zarówno Złotostocki Klub Seniora, jak i Uniwersytet Trzeciego Wieku zadeklarowały współpracę.

Przeprowadzenie tego cyklu spotkań było możliwe, dzięki pozyskaniu funduszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Każde cechowało się niesztampowym programem, czyli ich przebieg był dostosowany do specyfiki danego sołectwa. Była okazja do poinformowania starszych mieszkańców, co w gminie udoskonala się z myślą o ich potrzebach, jakie projekty zamierza się realizować - tu trzeba wspomnieć o adaptacji szkolnego łącznika na obiekt w części dedykowany seniorom.

- Już zapraszam na 21 października do Złotego Stoku do Centrum Kultury i Promocji. Tam zorganizujemy podsumowanie prosenioralnego projektu. Zapewnimy przewozy z poszczególnych miejscowości, bo zależy nam wszystkim na tym, aby jak najszybciej wykorzystać wykazany zapał do nowych wyzwań - podkreśla rozmówczyni DKL24.PL.
(bwb)