Trwa "układanie" gminnej oświaty

ZŁOTY STOK (inf. wł.). Minęły dwa tygodnie z kawałkiem, jak zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym. Według oceny złotostockich samorządowców lokalna oświata została dobrze przygotowana organizacyjnie do wielomiesięcznej pracy. Zadbała o to m.in. nowa dyrektorka miejscowej szkoły podstawowej - jedynej takiej placówki w gminie.


Szkoła podstawowa zmierza ku zespołowi szkolno-przedszkolnemu

Odpowiadającą za bazę i jej wyposażenie gmina zadbała o wykonanie termomodernizacji budynków, w tym zainstalowanie klimatyzacji. Dzięki różnym projektom szkołę wyposażono niemal we wszystkie niezbędne urządzenia i sprzęty, także umeblowanie.

- W naszej szkole bardzo aktywnie działa rada rodziców, która m.in. organizuje bale charytatywne. Dzięki takim imprezom zdobywa się pieniądze przeznaczane na dalsze doposażenie, choćby na zakup pięknych puf, tablic interaktywnych, rzutników multimedialnych - mówi burmistrzyni Grażyna Orczyk. - Co jeszcze cieszy, to fakt, że po raz pierwszy protokół sanepidowski z kontroli przeprowadzonej w związku z nowym rokiem szkolnym nie zawiera ani jednej uwagi.

Organ prowadzący pod uwagę bierze sprostanie kolejnym wyzwaniom. Takim jest unowocześnienie toalet szkolnych, który to proces rozpocznie się po zapewnieniu finansowania robót. A na tę chwilę gmina zabiera się za przebudowę łącznika, który pozostaje w "zamrożeniu" od lat 80. XX stulecia. Zadanie jest pomyślane szerzej, bo kieruje się w stronę zaspokojenia oczekiwań całej wspólnoty gminnej, ale z pewnych rozwiązań, jak np. z przyszłej sali kinowej, skorzysta społeczność szkolna.

- Nie wyhamowujemy z naszymi planami wobec szkoły, mimo że mamy do czynienia ze sporą depopulacją uczniów; naukę rozpoczęło 213 dzieci, czyli o około 20 mniej, poprzednio było ich 230. Stąd mamy jedną klasę pierwszą 23-osobową. Nie zmieniła się liczba nauczycieli, przy czym pozostają ci, którzy nabyli prawa do emerytury, bo nie ma nowych, młodszych - zauważa rozmówczyni DKL24.PL. - Dużą trudnością jest zatrudnienie psychologa. Przedtem mieliśmy dobrego specjalistę, ale zmieniły się przepisy wymagające zatrudnienia psychologa na bazie karty nauczyciela, a nie w oparciu o umowę cywilno-prawną.

We znaki dają się rosnące koszty funkcjonowania gminnej oświaty. Choć od państwa otrzymano subwencję wyrównawczą w kwocie 1 mln 711 tys. zł, to w porównaniu do ubiegłorocznej, wynoszącej około 2,9 mln zł jest daleko niedostateczna. Samorząd musi decydować, z czego zrezygnuje, aby zapewnić bieżącą działalność szkolnictwa.

- Niedawno spotkałam się z dyrektorami przedszkoli. Mamy jedną placówkę niepubliczną w Złotym Stoku, do której jest przyprowadzanych 53 przedszkolaków, oraz przedszkole "Zielona Dolina" w Mąkolnie z ponad 40 dzieci, w tym dziesiątką z pobliskiej gminy Kamieniec Ząbkowicki. W odniesieniu do tego pierwszego, to pani dyrektor boryka się z problemami kadrowymi, m.in. poszukuje wykwalifikowanego nauczyciela. Są chętne osoby, ale nie mogą okazać się wymaganymi uprawnieniami, więc sprawa jest otwarta i na już. Natomiast co do przedszkola w Mąkolnie, to w ubiegłym roku skończyła się kadencja dyrektorki, która już dalej nie chce nią być. Do ogłoszonego konkursu na obsadę stanowiska nikt nie przystąpił, więc dotychczasowa szefowa pokieruje placówką do końca czerwca 2024 r. Stąd pojawiła się koncepcja utworzenia od nowego roku zespołu szkolno-przedszkolnego w Złotym Stoku, z dotychczasową placówką w Mąkolnie. Nikt nie myśli o jej likwidacji, a takie plotki się pojawiły, bo jest na nią zapotrzebowanie. I dlatego gmina w ostatnim czasie sporo zainwestowała w budynek służący milusińskim i personelowi. Ta reorganizacja da także możliwość powołania osoby na stanowisko zastępcy dyrektora w ZSP, który będzie wielkim wsparciem dla zarządzającego całą tą instytucją - wyjaśnia burmistrzyni G. Orczyk.

(bwb)