Podgórskie wioski chcą być tematyczne

MIĘDZYLESIE (inf. wł.). W wielu miejscowościach mieszkańcy konsekwentnie wdrażają pomysły, których celem jest nadanie im tematycznego charakteru. I czynią wszystko, aby stało się to wyraziste i czytelne np. dla turystów.


Goworów jest tą wsią, w której od lat konsekwentnie przypomina się tkackie korzenie jej poprzednich mieszkańców. Grupa aktywnej społeczności, z sołtyską na czele, zadała sobie trud zebrania wielu dowodów z tym związanych, doprowadziła do utworzenia Goworowskiej Izby Tkactwa.

- Tematyczną wioską jest Różanka, dzięki pracy swoich mieszkańców ubogacona i ubogacana nasadzeniami róż. Te krzewy spotyka się w niej na każdym kroku i w większości zagród - wskazuje burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak. - Natomiast w Roztokach postawiono na jabłkową miejscowość. Posadzono dziesiątki, a nawet setki jabłonek, które wyzwolą kolejne inicjatywy z nimi związane. Bo tematyczność, to pewne zobowiązanie do następnych działań jeszcze bardziej ją akcentujących. I w Goworowie, i w Różance jest ono dostrzegane.


Także w innych wsiach gminy międzyleskiej są zakusy na powiązanie ich z określoną tematyką. Zapewne na wykonanie zadań z tym związanych wykorzysta się część pieniędzy z funduszu sołeckiego, jeśli taka będzie wola zebrania wiejskiego.
(bwb)