KŁODZKO - Informacja

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023, poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – lokalu mieszkalnego nr 11 zlokalizowanego w Kłodzku w budynku przy ul. Korytowskiej 28, o powierzchni 27,51 m² składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 6,86 m² wraz z udziałem w wysokości 376/10 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 141/7 (AM-4) obręb Nowy Świat o powierzchni 0,0883 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00102669/1, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 222.0050.2023 z dnia 12.09.2023 r.
 
Termin wywieszenia wykazu:
 
Od dnia 15.09.2023 r.  do dnia 06.10.2023 r.
 
w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1.
 
Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu ww. nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarcze nieruchomościami  do dnia 27.10.2023 r.