KŁODZKO - Informacja

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023, poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy – lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany w budynku przy ul. Kolejowej 1 w Kłodzku o powierzchni 54,38 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym  - pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 11,70 m² oraz udziałem 44/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 44 (AM-4) obręb Twierdza o powierzchni  0,1946 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00058426/2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 227.0050.2023 z dnia 13.09.2023 r. 
 
Termin zamieszczenia wykazu
 
Od dnia 15.09.2023 r.  do dnia  06.10.2023 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 27.10.2023 r.