Bardziej otwarci dla sportu i rekreacji

STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Coraz więcej mieszkańców korzysta z obiektów sportowych i rekreacyjnych utrzymywanych przez gminę. A to oznacza, że one wymagają, jeśli nie zabiegów renowacyjnych, to na pewno remontów. I na tego rodzaju wydatki samorząd lokalny co roku rezerwuje fundusze w swoim budżecie. Są jednak i kosztowniejsze zadania, do których nieco dłużej trzeba się przygotować.

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki boisko wielofunkcyjne "Orlik" w Stroniu Śląskim przeszło renowację. Jego popularność bardzo cieszy, bo jest to potwierdzenie dla tego, jak bardzo był potrzebny taki obiekt dla dzieci i młodzieży.

Konieczne okazuje się unowocześnienie krytej pływalni, któremu to zamierzeniu nie podoła wyłącznie kasa gminna. Stąd jest wypatrywany program państwowy, niosący ze sobą dotacje na takie przedsięwzięcia. Ale w międzyczasie spółka zarządzająca basenem zmodernizowała nieckę i podniosła standard pomieszczeń.

W planach gminy jest wybudowanie w Starym Gierałtowie boiska wielofunkcyjnego. Ma służyć społeczności tego sołectwa i sąsiednich.

(bwb)