Wspólnymi siłami naprzeciw problemom

BARDO (inf. wł.). Na terenie wiejskim do wykonania jest jeszcze sporo zadań komunalnych. Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców poddano analizie m.in. pod względem niezbędnych nakładów finansowych. Gmina, na miarę posiadanych funduszy, sukcesywnie mierzy się z nimi, przy czym w pierwszej kolejności załatwia przedsięwzięcia istotne dla życia i zdrowia. W tej sferze mieszczą się m.in. wszelkie zużyte instalacje elektryczne.

Ze wszystkich zarejestrowanych spraw do załatwienia, których adresatem jest burmistrz Barda, najwięcej dotyczy drogownictwa. Tu położenie świeżego dywanika na jezdni, tam wykonanie odcinka chodnika, gdzie indziej doprowadzenie oświetlenia ulicznego - wynika z zapisów. Ponieważ sołectwa dysponują swoimi funduszami rzędu kilku - kilkudziesięciu tysięcy złotych, władze gminy zachęcają je do uczestnictwa w realizacji zadań na rzecz swoich społeczności. I tak coraz częściej się dzieje.

Zresztą od jakiegoś czasu sołectwa coraz mniej pieniędzy ze swoich funduszy przeznaczają na tzw. wydatki miękkie (konsumpcyjne), które teraz stanowią do 20 proc. w przyznanej kwocie. Większą satysfakcję daje urządzony plac zabaw, rabata albo barierka przy schodach do świetlicy.
(bwb)