KŁODZKO - Informacja

Informacja 
Burmistrza Miasta Kłodzka
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023, poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl ) na okres 21 dni tj. od dnia 02.06.2023 r. do dnia 23.06.2023 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 120.0050.2023 z dnia 31.05.2023 r., część nieruchomości  o pow. 10,00 m2 położonej w Kłodzku, przy ul. Wojska Polskiego oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 52 (AM-1) obręb Centrum, wpisana do księgi wieczystej SW1K/00095524/0 z przeznaczeniem na ustawienie letniego ogródka gastronomicznego.