PROSTO W OCZY: Zasłużyli na coś więcej

KRAJ / KŁODZKO (inf. wł.). Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów był organizatorem kolejnego konkursu na wydarzenie muzealne roku. Tym razem ocenił najlepsze przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2022 przez osiemnaście placówek, przypisując ich dokonania do kategorii tematycznych współzawodnictwa. Nie ukrywam, że bardzo ucieszyłem się z faktu, że dostrzeżono poczynania Muzeum Ziemi Kłodzkiej, kwalifikując jego temat edukacyjny pt. "Projekt i wykonanie - mistrz rzeźbiarstwa Franz Wagner z Kłodzka". Natomiast czuję niedosyt z faktu, że instytucji z 60-letnim dorobkiem nie przypadło grand prix, lecz wyróżnienie, po które też sięgnęło Muzeum Ziemi Kępińskiej. Statuetka trafiła do wrocławskiego Muzeum Architektury, które, działając w mieście  liczącym 20 - 30 razy więcej mieszkańców, przy zastosowanym systemie głosowania, z góry było zdane na sukces.
 
Osobiście uważam, że "Sybilla" jest konkursem pobudzającym do działań, dopingującym muzealników do jednania sobie jak największej rzeszy osób korzystających z ich propozycji. Czyli konkursem potrzebnym. Ale nie do końca sprawiedliwym. Dlaczego? Bo nie da się porównać oferty małych muzeów z ofertami o wiele większych, dysponujących liczniejszą grupą pracowników i zasobniejszym portfelem. Inaczej wygląda przygotowanie i realizowanie projektu edukacyjnego w Kłodzku, zdecydowanie inaczej we Wrocławiu, właśnie z powyższych względów. A znając z autopsji wielki plenerowy spektakl o Franzu Wagnerze, przygotowany przez kustoszkę Joannę Jakubowicz, przy współpracy z małym muzealnym zespołem oraz grupą wolontariuszy wywodzących się spośród mieszkańców, wskazuję tę placówkę naukowo-badawczo-wystawienniczą za wzór godny naśladownictwa. Opowiadam się też za zmianą zasad głosowania we wspomnianym konkursie krajowym. Może jego organizatorom  coś rozsądnego podpowie wieszczka przepowiadająca przyszłość, a użyczająca swojego imienia temu współzawodnictwu.
(bwb)