Z grupą "QWsi" na rzecz promocji

ZŁOTY STOK (inf. wł.). Gmina jest członkiem Lokalnej Grupy Działania "QWsi", która ma siedzibę w Ziębicach, ale działalnością obejmuje powiat ząbkowicki. Stowarzyszenie powstało w roku 2008 i założyło sobie pracę, która ma wspierać osoby fizyczne, przedsiębiorców i samorządy terytorialne w ich rozwoju. A ponieważ konsekwentnie wywiązuje się z tego celu, więc gmina Złoty Stok też pozostaje w jego strukturze.

- "QWsi" jest doskonałą bazą do wymiany doświadczeń, opracowania wspólnych projektów i pozyskiwania środków unijnych - zauważa burmistrzyni Grażyna Orczyk. - Z upływem lat gminy w mniejszym stopniu korzystają ze wsparcia finansowego tego stowarzyszenia, np. aktualnie oczekujemy na środki odnośnie jednego wniosku. Ale z tej racji, że z naszego obszaru członkowie tej organizacji korzystają z pomocy LGD z pozytywnym dla siebie skutkiem, współpracujemy.

Stowarzyszenie LGD mocno stawia na rozwój turystyki wiejskiej. Dlatego wzbudza zainteresowanie mieszkańców chcących prowadzić agroturystykę i świadczyć rekreację z nią związaną. Gmina Złoty Stok jak najbardziej popiera to spojrzenie, bowiem jest ono jednoznaczne z jej punktem widzenia.

- LGD bierze udział w targach regionalnych i krajowych, promując gminy i podmioty gospodarcze ze swoich szeregów. To daje znacznie większy skutek i mniejsze koszty, niż w przypadku pojedynczych działań - podkreśla G. Orczyk.

(bwb)