KŁODZKO - Informacja

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023, poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Korytowskiej 26A/2 w Kłodzku o powierzchni 27,73 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 8,05 m² oraz udziałem 361/10 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 141/6 (AM-4) obręb Nowy Świat o powierzchni  0,0849 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00102670/1, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 116.0050.2023 z dnia 26 maja 2023 r. 
 
Termin zamieszczenia wykazu
 
Od dnia 29.05.2023 r. do dnia 19.06.2023 r.  
w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 10.07.2023 r.
 
 
 
 
Sporządziła: I. B. tel. 74 865 46 63