KŁODZKO - Informacja

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023, poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Waleriana Łukasińskiego 69/4, o powierzchni 67,49 m², składającego się z trzech pokoi, łazienki, WC, kuchni, przedpokoju i kotłowni wraz z udziałem w wysokości 122/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 14/5 (AM-2) obręb Twierdza o powierzchni 0,0224 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00059176/1, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 114.0050.2023 z dnia 26.05.2023 r.
 
Termin wywieszenia wykazu:
 
Od dnia 29.05.2023 r.  do dnia 19.06.2023 r.  
 
w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1.
 
Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu ww. nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarcze nieruchomościami  do dnia 10.07.2023 r.