Powiatowy przewoźnik nabiera impetu

POWIAT KŁODZKI (inf. wł.). Już kilkanaście lat temu pesymiści przepowiadali upadek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku. To firma, dla której organem prowadzącym jest powiat kłodzki, zabiegający o to, by obecna spółka sukcesywnie się rozwijała, a nie zwijała.

- Przez miniony okres wiele zmieniło się w funkcjonowaniu PKS-u, bo też zmieniło się jego otoczenie. Kiedyś gros osób korzystało z transportu publicznego, bo było mniej pojazdów prywatnych, zaś dziś jest odwrotnie. To odbija się na rentowności poszczególnych przewozów - zauważa starosta kłodzki Maciej Awiżeń. - Nie zmienia to faktu, że w tym zakresie są obowiązki przypisane samorządom; nie mogą one wykluczać komunikacyjnie poszczególnych miejscowości na swoim terenie. Jako organ prowadzący PKS musimy zapewnić przewozy pasażerów między stolicami gmin a stolicą powiatu. Możemy to czynić albo własnym taborem, albo wyłaniać usługodawców w drodze przetargów. Posiadamy własne przedsiębiorstwo i nie zamierzamy je likwidować.

W następstwie różnych zastosowanych rozwiązań sytuacja przewoźnika powoli, ale konsekwentnie się poprawia. Między innymi dlatego, że skupił się na lokalności, rezygnując z nieekonomicznych kursów dalekobieżnych, w Polskę.

- Owszem, dopłacamy do kursów, poza kilkoma samofinansującymi się, ale utrzymujemy połączenia nałożone na powiat. PKS wykonuje też przewozy uczniów w tych gminach, w których wygrał przetargi - wskazuje rozmówca DKL24.PL. - Tu przy okazji zauważę, że dobrze by było, aby gminy rozwiązały problem przewozów na swoich obszarach, jak czynią to np. miasto Nowa Ruda i gmina Radków. Możemy je wspomóc naszym przedsiębiorstwem, którego autobusy mogą pojechać przez kolejne miejscowości.

Ale tak w ogóle, to wzorem Czech czy Niemiec państwo powinno rozwiązać systemowo problem przewozów pasażerskich transportem publicznym. U nas dopłaca ono do kolei, ale zapomina o komunikacji autobusowej. Gdyby wreszcie zauważyło tę drugą, zapewne byłoby więcej kursów autobusowych i mniej dojazdów np. do pracy prywatnymi samochodami.

(bwb)