Samorząd wspomoże renowację zabytków

LĄDEK-ZDRÓJ (inf. wł.). Do 15 czerwca br. są przyjmowane przez urząd burmistrza wnioski od właścicieli zabytków z terenu miasta i gminy. W tym roku samorząd lokalny przeznaczył 30 tys. zł na wsparcie finansowe robót budowlanych, prac konserwatorskich bądź restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru lub wykazu zabytków.

Co ważne dla zainteresowanych wsparciem robót przez gminę - maksymalnie udzieli ona dofinansowanie w kwocie do 10 tys. zł, co stanowić będzie do 50 proc. ponoszonych nakładów na wskazane przedsięwzięcie.

(bwb)