Laury dla mecenasów życia społecznego

KŁODZKO (inf. wł.). Wielu instytucjom, klubom, sekcjom czy ogniwom wypełniającym życie kulturalne lub sportowe mieszkańcom szczególnie w ostatnich latach doskwierają kłopoty finansowe. Gmina, która wspomaga finansowo ich poczynania nie jest w stanie wydać więcej ze swojego portfela. I nie tylko z powodu epidemii koronawirusa, stawiając jej czoła, czy wojny w Ukrainie, której grupę obywateli w różny sposób wspomogła. Wzrósł bowiem zakres jej zadań w innych sferach, co pociągnęło kolejne wydatki.

Stąd burmistrz Michał Piszko tym bardziej podkreśla ważną rolę, jaką we wspomaganiu organizatorów wolnego czasu odgrywają podmioty gospodarcze. Formą podziękowania im za aktywność są coroczne konkursy wyłaniające mecenasów kultury oraz mecenasów sportu. W tym roku również tacy zostaną wskazani i uhonorowani podczas sesji rady miejskiej. Gdyby ktoś z państwa chciał podpowiedzieć, któremu podmiotowi taki wyróżnik się należy, to może to uczynić poprzez stronę internetową

https://www.um.klodzko.pl/pl/aktualnosci/ogloszenia/2304-sponsora-sportu.html

 (bwb)