Kierownictwio spółki ZUK prawomocnie uniewinnione

ŚWIDNICA / BYSTRZYCA KŁODZKA (inf. wł.). Sąd Okręgowy utrzymał dziś, tj. 24 bm., w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku uniewinniający prezesa bystrzyckiego Zakładu Usług Komunalnych Kazimierza Sołotwińskiego i dwóch innych członków kierownictwa tej spółki. Stanęli oni przed Temidą kilka lat temu po tym, jak grupa pracowników ZUK-u poskarżyła się organom ścigania, że wobec nich jest stosowany mobbing, a nawet dochodzi do znęcania się nad nimi. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do Temidy.

Sąd pierwszej instancji - przypomnijmy - zauważył, że obowiązek zapewnienia dyscypliny zatrudnienia jest jednym z zadań zarządzających ZUK-iem i wpisuje się w obowiązujący regulamin pracy w spółce. Wydawane polecenia przez prezesa i kierowników nie miały nic wspólnego ze znęcaniem się, nie mieściły się nawet w kategoriach mobbingu. Zapadł wyrok uniewinniający oskarżonych, który Sąd Okręgowy w Świdnicy utrzymał w mocy.
(bwb)