Z duńskimi partnerami o bioenergii

KŁODZKO (inf. wł.). Produkcja biogazu z odpadów rolniczych i organicznych była przedmiotem konferencji, do której doszło dziś, 22 bm. w Centrum Aktywności Lokalnej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ambasadę Królestwa Danii w Polsce oraz Dolnośląską Izbę Rolniczą, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku oraz Gminą Miejską Kłodzko, pod honorowym patronatem burmistrza Michała Piszki.
 
Program konferencji skupiony był wokół alternatywnego zaopatrzenia w energię, jakim jest biogaz lub biometan wytwarzany z odpadów organicznych czy też osadów powstających przy uzdatnianiu wody w sektorze komunalnym. Można je uzyskać także z gnojowicy i obornika, występujących w sektorze rolniczym. Swoją wiedzą w tym temacie podzielili się przedstawiciele firm działających w duńskim sektorze biogazowym. Przedstawili oni rozwiązania dla małych, średnich i dużych inwestycji, w tym sektorze energetycznym. Była możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi uwagami.
 
–  Jest to bardzo ciekawa technologia i bardzo obiecująca. Daje możliwość patrzenia w przyszłość naprawdę optymistycznie, bo źródłem uzyskania czystej energii są nie tylko odpady pozwierzęce, czyli gnojowica i obornik. W przypadku Kłodzka z powodzeniem w takiej biogazowni możemy przetwarzać na energię posusz pozostający po odfiltrowaniu osadów z oczyszczalni ścieków, można też wykorzystać różnego rodzaju odpady zielone... Jest wiele możliwości i trzeba się do tego przygotować się, tym bardziej, że teraz - jeżeli chodzi o UE - będą bardzo duże środki na budowę tego typu instalacji i warto byłoby z tego skorzystać – mówi M. Piszko. – Myślę, że tereny, jeżeli chodzi naszego sąsiada, tj. gminę wiejską, są jak najbardziej sprzyjające takiej inwestycji. Obiekt zaopatrywałby w czystą energię i gminę, i Kłodzko.
 
W sprawie możliwości zagospodarowania biometanu głos zabrał prof. dr hab. inż. Mirosław Miller – koordynator ds. programów badawczo-rozwojowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Naukowiec wspomniał m.in. o zmianach na rynku energetycznym, jakie następują w związku z wojną w Ukrainie, o założeniach programu RePower EU i możliwościach finansowania tego typu inwestycji. W ramach tego programu przyjęto, że do  końca 2030 roku Europa zastąpi gaz ziemny biometanem. Unia Europejska szacuje, że około 5 tys. biometanowni będzie musiało powstać do tego czasu i przeznacza na realizację zadania ok. 80 mld euro w najbliższych 7 latach.
 
– Źródła finansowania tych inwestycji w Polsce będą na pewno różne, ale liczymy na to, że to będzie RePower EU, który da 60 proc. dofinansowania dużym i małym. Na pewno wspomoże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prywatne fundusze. Jestem zaangażowany w rozmowę z polskimi bankami na temat nowych mechanizmów kredytowania takich budów – mówił M. Miller.
 
(bp)
FOTOMIGAWKI Z WYDARZENIA: