Historyczne obiekty potrzebują wsparcia

GMINA KŁODZKO (inf. wł.). Kilka osób fizycznych i prawnych wystąpiło do władz samorządowych o wsparcie ich starań o pozyskanie dofinansowania na restaurację obiektów zabytkowych, którymi dysponują. Wójt Zbigniew Tur podzielił się informacją z mieszkańcami o tym, kto konkretnie zabiega o takie wsparcie i w jakiej wielkości.

I tak spółka SKI-RAFT posiadająca pałac w Ławicy chciałaby pozyskać około 490 tys. zł na podniesienie walorów estetycznych obiektu i jego zabezpieczenie przed utratami ciepła. Natomiast Tomasz Gancarz z Podtynia stara się o 285 tys. zł, dzięki którym i zaangażowaniu własnych środków mógłby wyremontować dach na domu zarządcy folwarcznego. Spółka Orotelli z Piszkowic, przy udziale 715 tys. zł, zamierza odtworzyć ogrody przypałacowe i urządzić kawiarnię w zabytku.

Z wnioskami wystąpiły również instytucje kościelne. Parafia rzymsko-katolicka z Piszkowic wskazuje potrzebę wykonania konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza Matki Bożej Różańcowej i Jana Nepomucena, pochodzącego z I połowy XVIII stulecia; wsparcie oceniono na ponad 801 tys. zł. W kościele w Starym Wielisławiu - na co wskazuje Zgromadzenie Sercanów - jest niezbędna wymiana stolarki okiennej. W tym przypadku wniosek opiewa na ponad 334 tys. zł. A Parafia rzymsko-katolicka z Krosnowic stara się o wsparcie kwotą około 74 tys. zł prac konserwatorskich i restauracyjnych w odniesieniu do XVI-wieczngo tryptyku „Koronacja Matki Boskiej" w jej krosnowickim kościele.

Przedstawione wnioski gmina zakwalifikowała do dalszego procedowania. Do programu "Polski Ład" skieruje propozycje obejmujące także zabytki pozostające w jej zarządzie.
(bwb)