OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 24-03-2023r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr  128, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:
 
57-350 Kudowa Zdrój, ul. 1 Maja 76,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 42342 [NKW: SW1K/00042342/4].
 
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym oraz budynkiem gospodarczym. W ok. 2001r. wyburzono posadowiony na gruncie poniemiecki budynek mieszkalny, wzmocniono fundamenty oraz rozpoczęto prace budowlane związane z budową nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Na podstawie dokumentacji uzyskanej od strony ustalono, że w latach 2008-2009 nie uzyskano pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego posadowionego na gruncie przedmiotowej nieruchomości. 
Dojazd do działki drogą gruntową. Uzbrojenie dostępne na gruncie: sieć elektryczna, sieć wodociągowa. Ze względu na niskie ciśnienie wody zamontowano hydrofor. Szambo z betonowych kręgów posadowione jest na gruncie dzierżawionej działki geodezyjnej nr 180. Brak szamba na gruncie przedmiotowej nieruchomości.  Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 209,22 m2. Kondygnacje w budynku: parter, poddasze. Nad poddaszem znajduje się użytkowy strych zaadaptowany na potrzeby mieszkaniowe. 
Na gruncie przedmiotowej nieruchomości podczas oględzin zauważono negatywne skutki działań przyrodniczych i geologicznych. Schody wejściowe osuwają się i są spękane, na chodniku widoczne są wybrzuszenia, frontowa ściana konstrukcyjna budynku mieszkalnego osuwa się tworząc widoczne szczeliny o szerokości ok. 2cm. 
 
Suma oszacowania wynosi 420.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  315.000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 42.000,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: 
Bank BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik sądowy
Andrzej Suszycki