O oszczędzaniu ciepła na wiele głosów

POWIAT KŁODZKI (inf. zewn.). O różnych sposobach oszczędzania ciepła w domach mieszkalnych i ograniczeniu emisji spalin rozmawiano podczas czwartkowego (17 bm.) spotkania w starostwie powiatowym. Przedstawiono możliwości skorzystania przez mieszkańców z programów proekologicznych zapewniających dofinansowanie do zamierzonej wymiany źródła ciepła na zdecydowanie mniej uciążliwe dla środowiska. Podobnie dotacje są przewidziane dla osób podejmujących się termomodernizacji swoich domów.

O tym, czy i w jakiej skali odnotuje się zainteresowanie wspomnianymi programami, zdecyduje dostępność Polski do środków unijnych w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Jak powszechnie jest wiadomo, póki co pozostają one poza zasięgiem naszego państwai... jego mieszkańców.

Spotkaniu w starostwie patronowali starosta Maciej Awiżeń oraz burmistrz Kłodzka Michał Piszko, a jego koordynatorem był Michał Cisakowski.
 
Opr. (bwb)

Foto powiat kłodzki